Afstudeerstage Marketingcommunicatie

tegelmuseum

Het maken van een marketingcommunicatieplan met extra aandacht voor specifieke publieksgroepen, waaronder jongeren. Doelstelling museum: 

Het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo toont als enige museum in Nederland de ontwikkeling van de Nederlandse tegel vanaf de zestiende eeuw tot nu toe. Er zijn ook unieke buitenlandse tegels en tegeltableaus. De grote cultuurhistorische waarde van onze collecties antieke tegels, tegeltableaus en in toenemende mate ook modern keramiek aantrekkelijk zichtbaar maken voor jong en oud…dat is onze doelstelling en core business!

Ons museum draagt op bijzonder wijze bij aan de Museumvisie van de gemeente Ede, te weten ‘bewaren, verbinden, educatie, beleving en de economische waarde’. Het aantal bezoekers neemt langzaam af. Het schommelt nu rond 9500.

Een groot deel van onze museumbezoekers is steeds vaker ouder dan 60 jaar.

De jongere generaties zijn niet of maar zelden, zoals de ouderen, in contact geweest met tegels en tegeltableaus omdat die niet meer voorkomen in winkels en huizen of moderne boerderijen. Ze kennen het fenomeen niet en kunnen dat dan ook niet plaatsen in hun dagelijks bestaan. Onze primaire doelgroep veroudert dus snel. Daarentegen kunnen jongeren wel modern keramiek in allerlei vormen ontmoeten en wellicht ook bewonderen. Onze focus zal dan ook gericht zijn op twee dingen:

  1. Het in toenemende mate tonen van modern keramiek in allerlei vormen
  2. Het maken van een ‘marketingcommunicatieplan’ met extra aandacht voor specifieke publieksgroepen, waaronder jongeren.

Jouw hulp is daarom meer dan welkom bij het maken van een nieuw meerjaren Marketingcommunicatieplan!

Mail mij snel: Eric Mackay, directeur 
e-mail: eric.mackay@nederlandstegelmuseum.nl
Website: nederlandstegelmuseum.nl
FACEBOOK nederlandstegelmuseum

 


Media


0 reacties

Leave a comment