#2 Reader Atelier: Commons

Het project Straatwaarden onderzoekt crossovers tussen erfgoedpraktijken en de vormgeving van onze stedelijke leefomgeving in een nieuwe maatschappelijke dynamiek. Tussen buurinitiatieven, zelfbouwgroepen en herbestemde monumenten. Dit multidisciplinaire project verkent nieuwe issues en het veranderde speelveld voor erfgoed en ruimtelijk ontwerp, onder andere in een serie Ateliers, workshops rond de casus Weesperstraat-­‐ Wibautstraat (waaronder de zogeheten Knowledge Mile).

 

Ateliers 2#Commons 

Deze tijd van culturele en maatschappelijke transities stelt eigen uitdagingen aan ontwerpers en erfgoedprofessionals.  Er ontstaan nieuwe praktijken, waarbij het erfgoeddomein steeds meer verbindingen vormt met maatschappelijke ontwerpprocessen in de stad. Zo’n veranderende context roept nieuwe vragen op over de relatie tussen ‘erfgoed’ en ‘ruimte’, met implicaties voor beide domeinen. Hoe krijgen onze leefomgevingen hun betekenissen? Wat voor nieuwe collectieve plekken en ervaringen ontstaan er? Welke rol spelen erfgoed en ontwerp daarin en hoe vormt erfgoed zich in deze nieuwe maatschappelijke context? En hoe werkt het als je niet uitgaat van reeds gedefinieerde, beschermde monumenten, maar van sociale processen van betekenisgeving in de ruimte die waarden genereren deels op gebied van design, deels erfgoed?

Atelier#1: Placemaking | geweest - verslag is te vinden in straatwaarden map op deze site.

Welke factoren en actoren bepalen de bijzondere identiteit van een plek? Onderzoek naar nieuwe praktijken van betekenisgeving in relatie tot erfgoed & ruimte, de stad en de straat. Opgave: komen tot maps of engagement.

Atelier#2: Commons | 18-­‐20 april 2016

Hoe geven gemeenschappen collectief waarde aan een plek? Aan de hand van het begrip ‘commons’ wordt onderzocht hoe gemeenschappen van een plek een plaats van betekenis maken: ‘heritagemaking’.

Atelier#3: Co-­‐design | 30 mei -­‐ 1 juni 2016

Wat kan co-­‐design betekenen in de concrete context van de Knowledge Mile? Onderzoek naar de ontwerpopgave vanuit het perspectief van placemaking en heritagemaking.

 

Download hieronder de reader en de begeleidende tekst over Molenwijk*

*Van der Maesen, L.J.G., “The Function of Social Quality Indicators”, in L.J.G. van der Maesen/A. Walker (eds.), Social Quality. From Theory to Indicators. Houndsmills/New York: Palgrave MacMillan 2012: 224–249.

 

 

Reader Commons Atelier
Molenwijk


Media


0 reacties

Leave a comment