stage communicatie ministerie van Buitenlandse Zaken

De Eenheid Internationaal Cultuurbeleid zoekt een enthousiaste stagiair(e) communicatie voor een stage van minimaal 5 maanden, met ingang van september 2016.

Vacature stage ministerie van Buitenlandse Zaken, Eenheid Internationaal Cultuurbeleid (ICE)

Vacature stage Ministerie van Buitenlandse Zaken, Eenheid Internationaal Cultuurbeleid (ICE)

De Eenheid Internationaal Cultuurbeleid zoekt een enthousiaste stagiair(e) communicatie voor een stage van minimaal 5 maanden, met ingang van september 2016.

Werkzaamheden
Binnen de afdeling verricht de stagiair(e) onder meer de volgende werkzaamheden:

* ondersteunen bij het inrichten van de digitale informatieruimte over culturele diplomatie

* Organisatorische ondersteuning van een conferentie voor de bijdrage van cultuur aan een veilige wereld (nieuw beleid doelstelling 2), lunchlezingen en andere evenementen, denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het opzetten van een webinar

* ondersteunend onderzoek, waar relevant

* Verslaglegging van bijeenkomsten

* bijspringen binnen de Eenheid Internationaal Cultuurbeleid waar nodig

* Strategische inzetten van sociale media;

De werkomgeving:
De Eenheid Internationaal Cultuurbeleid is binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor internationale culturele uitwisseling, gemeenschappelijk cultureel erfgoed, en cultuur & ontwikkelingssamenwerking. Het internationaal cultuurbeleid wordt wereldwijd ingezet, met een versterkte focus op enkele prioriteitsgebieden. De Nederlandse ambassades in het buitenland vervullen een aanjagende en ondersteunende rol bij de uitvoering van dit beleid. Andere betrokken partijen zijn onder meer: de cultuurfondsen, de culturele instituten en Dutch Culture. De minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het internationaal cultuurbeleid.

De Ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking staat aan het hoofd van deze eenheid en stuurt een team aan van in totaal 8 beleidsmedewerkers.

De stage:
Ben jij een ‘social media –pro’ en heb je affiniteit met kunst en cultuur? Schrijf je vlot en heb jij er oog voor net datgene vast te leggen wat iedereen wil zien, maar niet in de gewone media verschijnt? Als stagiair(e) communicatie krijg je de ruimte om bij te dragen aan de interne en externe communicatie van onze eenheid. Je werkt samen met collega’s op het ministerie maar ook op de ambassades wereldwijd en diverse andere (externe) partijen. Het doel is het nieuwe

internationaal cultuurbeleid mede door de activiteiten van de Ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking, de collega’s bij de Eenheid (inclusief stagiair(e) zelf) en onze collega’s op de ambassades bij onze ‘stakeholders’ in Nederland breder onder de aandacht te brengen. Hiervoor willen we online communicatie en sociale media strategisch en effectief inzetten en zullen we een aantal evenementen organiseren. Wil je daar creatief aan bijdragen? De stage biedt bovendien gelegenheid om breder kennis te maken met het werken op het ministerie door op actuele zaken bij de eenheid in te springen. Indien gewenst bestaat de mogelijkheid een eigen ondersteunend  onderzoek te doen.

Zie voor meer informatie en de meest recente beleidsbrief aan de Tweede Kamer: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/05/04/kamerbrief-over-internationaal-cultuurbeleid-2017-2020 En ook de Facebookpagina: https://www.facebook.com/AmbassadeurCultureleSamenwerking

Profiel stagiair(e)
Om in aanmerking te komen voor een stage bij de Eenheid Internationaal Cultuurbeleid dient de kandidaat:

* een opleiding te volgen aan een Nederlandse onderwijsinstelling, WO of HBO, bij voorkeur
   master of eindfase met een communicatie component.

* 4 à 5 dagen in de week beschikbaar te zijn;

* te beschikken over een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;

* de Engelse taal goed te beheersen; kennis van een tweede buitenlandse taal is een pré;

* ervaring te hebben met diverse sociale media (inclusief fotografie en blogs) en te beschikken
   over goede ‘online skills’

* overheidscommunicatie interessant te vinden

* affiniteit met cultuur te hebben, sociaal vaardig te zijn en een actieve instelling te hebben

* ervaring met Sharepoint is een pre

De stagiair(e) komt in aanmerking voor een stagevergoeding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en er is een mogelijkheid voor vergoeding van reiskosten en/of tijdelijke huisvesting.

Voor meer informatie zie: https://www.werkenbijdeoverheid.nl/organisaties/deelnemer/ministerie-van-buitenlandse-zaken/stage-voorwaarden-en-vergoedingen

Voorwaarden en vergoedingen Algemene voorwaarden en vergoedingen kun je vinden op deze site

Sollicitatieprocedure
Een verzoek om stage te lopen bij de Eenheid Internationaal Cultuurbeleid dient te bestaan uit de volgende documenten:

* Een sollicitatiebrief, inclusief motivatie en een voorstel voor een specifieke stageperiode
  (maximale duur van 6 maanden)

* Curriculum Vitae

* Eventuele referenties worden gewaardeerd.

Uw sollicitatie voor een stage of vragen over deze stage kunnen onder vermelding van “ stage ICE” worden gestuurd naar ICE@minbuza.nl. De deadline voor reageren is gesteld op 12 juni 2016

NB: kandidaten die op basis van hun brief, CV en referenties geschikt worden geacht, worden uitgenodigd om in de week van 22-26 juni 2015 een sollicitatiegesprek te komen voeren.


Media


0 reacties

Leave a comment