Straatwaarden Expertmeeting 13 januari 2017, 13-17u, Volkshotel.

Locatie

Volkshotel
Wibautstraat 150 , 1091GR Amsterdam

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigen we u uit voor een expertmeeting in het kader van ons project Straataarden over de agenda voor erfgoed in een nieuwe maatschappelijke context. Deze bijeenkomst vormt de afsluiting van de eerste fase van dat project.

In een kleine groep willen we de conclusies van het project met u delen, een voorschot nemen op onze publicatie in wording, en met u in gesprek gaan over de rol van de professional in het proces van heritage making in een tijdperk van vermaatschappelijking.

Met de expertmeeting willen we ook een start voor nieuwe samenwerkingen inluiden.

Een uitgewerkt programma en relevante delen uit de concept-publicatie sturen we u graag, na bevestigingsbericht van uw deelname, nog voor de kerst toe.

 

Over Straatwaarden
Het project onderzoekt crossovers tussen erfgoedparktijken en de vormgeving van onze leefomgeving in een nieuwe maatschappelijke dynamiek. Sinds najaar 2015 hebben we meerdere ateliers gewijd aan thema’s als placemaking, commons en co-creatie. Dat gebeurde deels op relevante buitenlocaties. Er waren docenten, studenten, onderzoekers, experts en belangstellenden bij betrokken.

Bij het onderzoek, dat plaatsvindt als onderdeel van het Heritage Lab van ACIN, doen mee de Hogeschool van Amsterdam, de Reinwardt Academie van de AHK, het Sustainism Lab en Gordion Cultureel Advies.

 

Programma van de expertmeeting
Rondom debatsessies over de uitkomsten van de Straatwaarden-ateliers zijn er bijdragen voorzien van het onderzoeksteam en alsmede van o.m. Aart Oxenaar, hoofd Monumenten en Archeologie, Amsterdam, en Teun van den Ende, Platform VOER en bureau Rijksbouwmeester.

Over de expertmeeting
Waar                      Petit Canvas, bovenverdieping Volkshotel, Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam
Wanneer                 vrijdagmiddag 13 januari, 13-17 uur
Kosten                    geen
RSVP                      s.vantslot@ahk.nl
verdere info            http://www.reinwardtcommunity.nl/nl/page/13729/-

 

We hopen dat u mee wilt doen en zien graag uw reactie tegemoet.

Riemer Knoop, projectleider Reinwardt Academie, onderzoeker Gordion Cultureel Advies
Martijn de Waal, onderzoeker HvA
Michiel Schwarz, onderzoeker Sustainism Lab
Nancy van Asseldonk, onderzoeker Reinwardt Academie


Media


0 reacties

Leave a comment