Stichting Stadsmuseum Woerden

Vacature


Stichting Stadsmuseum Woerden zoekt:

Coördinator Beheer Kunst in de Openbare Ruimte

 

Organisatie: Functie: Plaats: Omvang:

Onbezoldigde vacature

Stichting Stadsmuseum Woerden
Coördinator Beheer Kunst in de Openbare Ruimte Woerden
ca. 8 uur per maand

Het Stadsmuseum Woerden is een klein, maar veelzijdig en attractief museum, gevestigd in het monumentale 16e-eeuwse Stadhuis van de stad. Het Stadsmuseum biedt een culturele blik op heden, verleden en toekomst en exposeert spectaculaire Romeinse vondsten naast werk van gezaghebbende kunstenaars uit de stad en streek als Leo Gestel, Cornelis Vreedenburgh en Jan Kriege. Daarnaast is het Stadsmuseum beheerder van ca. 48 Kunstwerken in de Openbare Ruimte van Woerden (KIOR). Jaarlijks organiseert het museum 3 à 4 exposities en diverse culturele evenementen. De Stichting Stadsmuseum Woerden is een ANBI en omvat naast het bestuur, 2 vaste medewerkers (1,6 fte) en 39 vrijwilligers (4,0 fte). De dagelijkse leiding is in handen van de operationeel manager.

Vanwege verhuizing van de huidige functionaris zijn we dringend op zoek naar een

(onbezoldigd) coördinator beheer Kunst in de Openbare Ruimte (KIOR).
De Coördinator KIOR legt verantwoording af aan de conservator van Stadsmuseum Woerden maar werkt in principe geheel zelfstandig. Het is een hele leuke en uitdagende functie waarbij zowel sociale als culturele en kunstzinnige aspecten een rol spelen. Het is belangrijk dat je zowel administratief - als ‘buitenwerk’ leuk vindt. Een ideale werkervaringsplaats voor studenten museologie, kunstgeschiedenis o.i.d.

Tot de taken behoren:
Opstellen en zorgen voor de uitvoering van het jaarplan beheer en onderhoud KIOR

Begeleiden onderhoudsvrijwilligers en beheermedewerkers
Ontwikkelen acceptatiebeleid buitenkunst
Communicatie & pr rondom buitenkunst
Open ogen- en oren en hands on mentaliteit met betrekking tot de KIOR in de gemeente Woerden

Contactpersoon voor gemeente en andere betrokkenen bij de KIOR

Wij bieden:
Uitdagende projecten met een zeer tastbaar resultaat
Een gezellige groep medevrijwilligers, vaste medewerkers en bestuurders

Een nieuwe ‘social circle’cultuurliefhebbers en deelname aan tal van interessante culturele evenementen
Kennis en ervaring op het gebied van Behoud en Beheer

Sollicitatie
Stuur voor 1 april een mailtje met een korte motivatie en CV naar Mevr. K. Timmers op k.timmers@stadsmuseumwoerden.nl

www.stadsmuseumwoerden.nl


Media


0 reacties

Leave a comment