Week van het lege gebouw

Tijdens de Week van het Lege werken studenten en docenten gedurende een week in een leegstaand gebouw ideeën uit voor de omgang met het gebouw en de plek. Centraal staat het werken in interdisciplinaire teams, waarbij vanuit verschillende invalshoeken wordt gedebatteerd, concepten ontwikkeld, gerekend en getekend.

Doelstelling van de week is drieledig:

1) Het aanleren van een professionele houding bij studenten door het werken aan complexe opgaven in interdisciplinaire teams;
2) Een inhoudelijke bijdrage leveren aan de ideevorming over de herbestemmingsopgave;
3) Het stimuleren van samenwerking tussen de bij herbestemming betrokken opleidingen, overheid en werkveld.

De Week van het lege gebouw wordt jaarlijks georganiseerd, elk jaar op een andere locatie en door een andere opleiding. Een overzicht van de verschillende edities en informatie over de actuele editie en contactinformatie is te vinden via de website van De Week van het lege gebouw.

Link http://www.weekvanhetlegegebouw.nl/