Making Heritage Count

In gebiedsontwikkeling spelen zowel cultuurhistorische, economische als maatschappelijke motieven een rol. Hoe waardeer je die verschillende kanten? Hoe betrek je daar verschillende gebruikers en belanghebbenden bij, met uiteenlopende herinneringen, emoties en toekomstige wensen en behoeften? Het onderzoeksproject Making Heritage Count beoogt bovenstaande vragen te beantwoorden, maar misschien nog wel meer vragen te stellen.