Inventarisatie kunstcollectie rechtbank Amsterdam

De rechtbank Amsterdam is op zoek naar één of twee personen die een inventaris van haar kunstcollectie willen maken. De rechtbank heeft een interessante en brede collectie kunst met name voor de zittingszalen en andere openbare ruimten.

De rechtbank Amsterdam is op zoek naar twee personen die een inventaris van haar kunstcollectie willen maken. De rechtbank heeft een interessante en brede collectie kunst met name voor de zittingszalen en andere openbare ruimten.

De collectie omvat schilder- en tekenkunst, fotografie, grafiek en sculpturen en geeft een breed beeld van de kunstontwikkeling in de afgelopen 30 jaar. De rechtbank leent ook kunst uit voor tentoonstellingen zoals nu bij de tentoonstelling van Ad Gerritsen in het Gemeentemuseum in Den Haag. Er is een inventaris, maar die is wat achterop geraakt en niet in een optimaal toegankelijke vorm.

In verband met de nieuwbouw van de rechtbank is een bijgewerkte en goed toegankelijke inventaris nodig. De rechtbank zoekt een of twee studenten die een inventaris zullen maken en biedt een vergoeding (maximaal € 500 per persoon per maand).

Contact
mevr. H.G. Grunbauer - Rechtbank Amsterdam (h.grunbauer@rechtspraak.nl)
mr. T.H. (Tjepco) van Voorst Vader - rechter Rechtbank Amsterdam (t.h.van.voorstvader@rechtspraak.nl)


Media


0 reacties

Leave a comment