Terug naar de Reinwardt, hoorcolleges voor alumni

Locatie

Reinwardt Academie
Hortusplantsoen 1-3 , 1018TZ Amsterdam

Aanwezigen

Marijke Veldhuizen

Vanuit de politiek zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven
ontplooid gericht op een bredere deelname aan cultuur, met inbegrip van
'volkscultuur'. Het idee daarachter is dat deelname aan volkscultuur net als
bijvoorbeeld deelname aan amateurkunst en cultuureducatie een positief
effect op de samenleving heeft. Een zelfde trend is te vinden in de
Immaterieel Erfgoed Conventie van UNESCO. In deze conventie wordt
namelijk een centrale rol toegekend aan de 'communities' in het beheer en
behoud van het eigen erfgoed. Het is een belangrijke vernieuwing: waarin
voorheen in het erfgoedbeleid het accent lag bij deskundigen, wordt nu van
onderop gestreefd naar een grotere betrokkenheid van gemeenschappen.
In dit college zullen we bekijken wat dit concreet betekent. Hoe kun je het
begrip 'community' praktisch hanteerbaar maken? Albert van der Zeijden
bespreekt een aantal interessante casussen en dilemma’s uit de
(internationale!) praktijk van het volkscultuur en immaterieel erfgoedbeleid,
formuleert onderzoeksvragen en kijkt naar mogelijke onderzoeksmethoden.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie