Uitnodiging Halal in Holland: institutionalisering en erfgoedisering

Locatie

Imagine IC
Frankemaheerd 2 , 1102 AN Amsterdam Zuidoost

Op 27 maart as. nodigen Imagine IC en de afdeling Culturele Antropologie van de Universiteit van Amsterdam je uit voor het seminar Halal in Holland: institutiona-lisering en erfgoedisering.

Op 27 maart as. nodigen Imagine IC en de afdeling Culturele Antropologie van de Universiteit van Amsterdam je uit voor het seminar Halal in Holland: institutiona-lisering en erfgoedisering. Onder de deelnemende denkers en doeners zijn Mariam Aaras (Ikeethalal.nl), Abdelfattah Ben Ali-Salah (Halalcorrect.nl) en Mirjam Shatanawi (Tropenmuseum). Abdelkader Benali en Saida Benali-Nadi, auteurs van het populaire kookboek Casa Benali, vertellen over wat en hoe er bij hen thuis wordt gekookt en wie er allemaal mee-eten. Zij verzorgen halverwege het dag-vullende programma ook de lunch. De presentatie van de dag is in handen van Naeeda Aurangzeb. Meld je aan voor 23 maart via info@imagineic.nl.

Apps en engagement
Terwijl de politieke discussie over een mogelijk verbod op ritueel slachten lijkt te zijn uitgeraasd, blijft halal eten verbonden met controversen. Zo speelt onder moslims het debat over de vestiging van een autoriteit voor halal-certificering in Nederland. Ondertussen burgert halal steeds breder in. Er zijn halal restaurants en apps om ze te vinden. Populaire tv-programma’s delen recepten uit halal eetculturen met een groot publiek. Dit roept niet alleen vragen op over het politieke en publieke engagement van moslims en de institutionalisering van halal en islam in Nederland. Het biedt ook handvatten voor gesprek over het delen van tradities met nieuwe deelnemers, het construeren van erfgoed en de rol van musea en commercie daarin.

Programma met lunch en ‘borrel’
Het programma wordt afgetrapt met stellingen over de publieke plek van islam, moslims en hun dagelijks leven in Nederland. Daarna volgt een paneldiscussie over de institutionalisering van islam – met halal eten als case. Hierin spelen naast religieuze overtuigingen en regels, ook gezondheids-overwegingen een rol. Na de lunch met Abdelkader en Saida Benali, zal ‘halal’ worden besproken als traditie en een case study zijn voor de constructie van erfgoed. De rol van musea wordt verkend naast die van marketing en media. Verdwijnt de ogenschijnlijke tegenstelling tussen halal eten en een ‘oer-Hollands’ gerecht als boerenkool met worst? Halal in Holland wordt afgesloten met een borrel, inclusief halal-hapjes van het Javaans-Surinaamse eethuis Padjak de Smeltkroes.

Imagine IC en Immaterieel Erfgoed met Prik
Imagine IC documenteert, presenteert en bespreekt het dagelijks leven in de grote stad van vandaag. In vaste samenwerking met de Reinwardt Academie organiseert Imagine IC de seminar-reeks Immaterieel Erfgoed met Prik over theorie en praktijk van immaterieel erfgoed. In deze context worden ook ‘Prikken’ geprogrammeerd in seminars die Imagine IC organiseert met en voor andere partners. Imagine IC is maatschappelijk partner in het onderzoeksproject Forces That Bind or Divide van de vakgroep Culturele Antropologie van de Universiteit van Amsterdam.

De UvA en Forces that Bind or Divide
Onder leiding van Annelies Moors en Martijn de Koning loopt aan de vakgroep Culturele Antropologie van de Universiteit van Amsterdam het internationaal vergelijkende onderzoeksproject Forces that Bind or Divide. Dit analyseert welke posities moslims vanaf 1989 in islamdebatten in Nederland, Frankrijk en het VK hebben ingenomen. Veel onderzoek richt zich op opinies óver islam en moslims. Forces That Bind or Divide focust op de vraag hoe moslims zelf participeren in de debatten.

Locatie:
Imagine IC
Frankemaheerd 2
1102 AN Amsterdam
5 minuten lopen vanaf
station Bijlmer Arena

Datum en tijd:
27 maart 2015
10:00 tot 17:00 uur
Inloop: vanaf 9:30 uur

Toegangsprijs:
€ 5,00 te voldoen aan de deur
€ 2,50 voor studenten en zzp-ers

Er is tijd en ruimte voor gebed.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie