The Art of Impact

Een artikel over het nieuwe programma "The Art of Impact". Impact maken met kunst, hoe doe je dat eigenlijk?

Begin december 2014 ging het op initiatief het het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van start: The Art of Impact, een programma dat zeven miljoen euro vrijmaakt voor nieuwe én bestaande kunstprojecten die een aantoonbaar maatschappelijk effect hebben. Bijvoorbeeld een kunstproject dat ervoor zorgt dat schoolkinderen die normaal niet in een museum komen toch gaan, of een kunstwerk in de openbare ruimte dat uitnodigt tot gesprekken en ontmoetingen.

The Art of Impact is een samenwerking van Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds. Het programma werd gepresenteerd door minister Bussemaker, tijdens het congres Cultuur in Beeld. “Kunst, cultuur én samenleving hebben elkaar nodig. Niet alleen omdat het ons inspiratie biedt en bijdraagt aan onze identiteit. Ook omdat kunstenaars hun werk vaak concreet inzetten om de wereld beter, mooier, schoner en leefbaarder te maken.” (bron http://www.mondriaanfonds.nl/2014/12/01/art-impact-van-start/)

Waarom bestaat het?
Het programma doet een oproep aan creatieven van binnen en buiten de sector om projecten te ontwikkelen die kunst een maatschappij aan elkaar verbinden, om meer publiek te bereiken met deze projecten én om de impact van cultuur op de maatschappij zichtbaar te maken in de samenleving. Ook al is zeven miljoen op de totale overheidsbegroting niet veel; toch nodigt het programma uit tot samenwerken, cross-overs en outside-the-box ideeën. Een kans voor de culturele sector om voor eens en voor altijd haar onmiskenbare waarde aan te tonen!

Het programma is geweldig nieuws voor kleine initiatieven die hun projecten op willen zetten op een manier die zowel de kunst áls de maatschappij dient. Voor bestaande projecten is het een kans om hun projecten door te ontwikkelen en bezig te blijven met de vraag: Hoe maak ik met mijn project de wereld een beetje mooier, een beetje leuker en een beetje leefbaarder?

Voor degenen die bang zijn voor het ‘rendementsdenken’ over cultuur, het idee dat kunst altijd maar een aantoonbare waarde moet hebben en kunst niet meer gewoon kunst mag zijn: geen paniek. Onlangs is een rapport van de WRR verschenen waarin subsidies in de toekomst weer gaan draaien om culturele waarde. Minister Bussemaker stipt nog wél aan dat de relatie van het museum met het publiek belangrijk blijft. (http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/maart/06/minister-ziet-kunst-niet-als-instrument-1475362) Dat is iets waar studenten én docenten van de Reinwardt Academie het allemaal over eens zijn.

Leuk! En nu?
Vorige week is de ‘Call for applications’ open gegaan. Iedereen met een goed idee dat aansluit op de richtlijnen van het programma kan zijn project voor 17 april 2015 aanmelden op de website van The Art of Impact: http://www.theartofimpact.nl/aanvragen.html. Je kunt je laten inspireren door de voorbeeldprojecten op de website, of misschien heb je stiekem al een idee. Het ontwerpen van een museumtrein die van Groningen tot Limburg rijdt, het opzetten van het grootste digitale museum van Nederland of een kunstwerk dat kan praten? Waar wacht je nog op?

Links
www.theartofimpact.nl
https://www.facebook.com/pages/The-Art-of-Impact/317645971761860
https://vimeo.com/theartofimpact


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie