Het begin van een nieuw tijdperk

De verbouwing van het nieuwe schoolgebouw is in volle gang en de verhuizing van de Reinwardt Academie naar het Hortusplantsoen komt er snel aan! Jorna Kniese beantwoordt mijn vragen over de belangrijkste veranderingen en wat deze betekenen voor studenten. Jorna is projectleider van de verhuizing en daarnaast studieleider van het 1e en 2e jaar. Haar doel is de stijl en uitstraling die past en hoort bij de Reinwardt Academie tot zijn recht te laten komen in het nieuwe pand.

Hoe komt het dat we gaan verhuizen?
Oorspronkelijk was het pand van onze collega's van de Academie voor Beeldende Vorming, ook een onderdeel van de AHK. Zij waren aan het krimpen wat betreft studentenaantallen, daarom is onderzocht of het pand geschikt is voor de Reinwardt Academie. Dat we daar in het centrum van Amsterdam zitten met alle AHK collega's en interessante cultuurinstellingen van de Plantage vlakbij heeft de doorslag gegeven. Bovendien is de verbouwing en het nieuwe pand BREEAM gecertificeerd, wat betekent dat er aan veel strenge duurzaamheidsregels tegemoet is gekomen. Daarnaast is er in het nieuwe pand veel ruimte voor activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld een ruimte die we de Arena hebben genoemd. Hier kunnen bijvoorbeeld tentoonstellingen, lezingen en Erfgoedarena's worden gehouden. In het huidige pand bestaat zo'n soort ruimte op dit moment niet.

Zal de Arena ook gebruikt worden voor lessen, zoals nu in de aula gebeurt?
Nee, dat hoeft ook niet want er is daar een collegezaal die de functie van de aula opneemt. Ook zijn er voldoende lokalen, dus in principe wordt er geen les gegeven zoals nu in de aula gebeurd. Het zal wel onderdeel worden van het onderwijs, maar op een andere manier.

Wat verandert er nog meer in de structuur van het gebouw? Blijven de domeinen bestaan?
De domeinen zijn een reden geweest waardoor er getwijfeld werd over de verhuizing, ze passen immers goed bij het onderwijssysteem. Helaas kunnen de domeinen, zoals wij die nu kennen, niet blijven bestaan in het nieuwe pand. Dit komt doordat het nieuwe pand strakker is ingedeeld en grotendeels is gerestaureerd naar de tijd waarin het is gebouwd, rond 1900. We hebben straks nog steeds een domein, maar dat wordt de hele bovenste verdieping en daar kunnen alle jaren gebruik van maken.

Wat is de grootste uitdaging bij het verbouwen van het nieuwe pand?
Beeldende Vorming heeft heel lang in nieuwe pand gezeten en veel verbouwingen gedaan in de loop der tijd. Dat is iets wat organisch groeit, maar het was uiteindelijk niet echt praktisch meer voor de Reinwardt. De bedoeling is dat wij straks in een gebouw komen waar we zelf de indeling hebben bepaald. Ook de architect was het hiermee eens en wilde graag terug naar de oorspronkelijke staat van het pand: veel ruimte en licht.

Het wordt dus helemaal opnieuw aangepakt?
Na de oplevering wordt er verder gegaan met het zoeken naar de juiste uitstraling die past bij de Reinwardt. Op open dagen hoor ik van studenten die hier komen kijken vaak dat het pand niet echt uitstraalt dat de opleiding over erfgoed gaat. Het is gebouw is mooi en praktisch ingericht, maar niet erg inspirerend. Het is bedoeling dat het nieuwe pand een inspirerende omgeving gaat worden.

Welke zaken uit het huidige schoolgebouw worden behouden of juist weggelaten?
Alles wat hergebruikt kan worden, wordt hergebruikt. Dat heeft niet alleen met financiën te maken, maar ook met duurzaamheid. Veel zaken, zoals meubilair, zijn namelijk nog niet afgeschreven en verkeren nog in goede staat. Wel is het zo dat een aantal ruimtes helemaal opnieuw wordt ingericht. Denk bijvoorbeeld aan het café, de mediatheek en de arenaruimte. Dat zijn gemeenschappelijke ruimtes waarin de uitstraling ontzettend belangrijk is en daarom is ervoor gekozen om die helemaal te vernieuwen.

Zijn er nog andere leuke dingen aan het pand?
Zeker weten. De kantine gaat verdwijnen en wordt een soort café. De bedoeling is dat het café het sociale hart van de academie wordt. Een plek waar je goed eten kan krijgen en het liefst duurzaam en biologisch. Met de huidige kantine is op zich niks mis, maar we willen er gewoon wat meer van maken. Het café, met als werktitel Café Caspar, wordt een enorm mooie plek met aansluiting op de tuin, waar het ook heerlijk vertoeven is met mooi weer.

Komt er nog een mooie opening van het gebouw aan?
De minorstudenten van Exhibiton Direction gaan over een deel daarvan nadenken. Wat we graag willen is dat elk jaar een eigen presentatie heeft in wat voor vorm dan ook, zoiets als de eindpresentatie van jaar 1. Daarover hebben we nu nog niks vastgelegd, het is aan de studenten om daar creatief over na te denken. Juist door die arenaruimte kunnen we dat soort dingen makkelijker organiseren.

Tot slot. Kan je in het kort vertellen welke voordelen de verhuizing heeft voor studenten?
We zitten dichterbij het centrum en op loopafstand van ontzettend veel interessante cultuurinstellingen. Het wordt een mooi en inspirerend pand met meer licht. Daarnaast denk ik dat het café en ook de tuin een echte meerwaarde worden.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie