Yanatebol / Gweithredol / Cyfranosol

Korte weergave van het Museum Association congres, gehouden 9 tot en met 11 oktober in Cardiff, Wales.
Tweetalige interactive en suppoost in National Museum Cardiff Door: Jorna Kniese

De Museums Association (MA) is de Britse tegenhanger van de Museumvereniging. Elk jaar organiseren zij een landelijk congres, waar ook (steeds meer) buitenlandse museumprofessionals op afkomen. Er waren dit jaar 700 deelnemers, waarvan het grootste deel uit Groot-Brittannië. Het officiële thema was: Museums Change Lives. Een mooi en inspirerend thema. De essentie voor mij was echter: Yanatebol / Gweithredol / Cyfranosol (Welsh voor hoofd/hart/handen). Na jaren veel aandacht te hebben besteed aan het hoofd en het hart van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers, lag nu de grote nadruk op handen. Werken met je handen, de waarde van het ambacht tonen, vrijwilligers die samen een huis uit de IJzertijd reconstrueren.

Britten zijn doorgaans heel zorgvuldig: alles wordt zoveel mogelijk onderzocht en getest voor het überhaupt gestart wordt. Iedere medewerker is (onafhankelijk van waar hij/zij werkt) actief bezig met wat erfgoed betekent voor mensen. Tijdens de workshops werden prachtige projecten gepresenteerd, waarbij aan elk detail gedacht was. Ondanks dat, en dat is de andere kant van de Britse medaille, werd er voornamelijk gesproken over ‘we have to do better’. Het was soms bijna naar om naar deze vorm van zelfkastijding te luisteren. Het leek alsof ervan werd uitgegaan - zie ook het thema van het congres - dat musea een morele verantwoordelijkheid hebben voor zo’n beetje alles wat misgaat in de samenleving en elke verschoppeling een plek moeten bieden. Dat is in sommige gevallen een (te) zware last om te dragen.

Keynote speakers waren David Anderson, voorzitter MA en Antonio Vieira, directeur Museu da Mare uit Rio de Janeiro. David gaf een inspirerende openingsspeech. Zijn stelling: ‘museums are core to life, society should rise to help’. Hij noemde verschillende pioniers en mensen uit de geschiedenis die op grote of kleine wijze van belang zijn geweest voor de ontwikkeling van de sociale rol van musea in Groot Brittannië. Hij droeg zijn lezing op aan de in 2014 overleden Richard Hoggart (1918-2014). Ook hierin een verwijzing naar de morele plicht die musea hebben ten opzichte van de samenleving.
In zijn keynote stelde Antonio Vieira dat de term ‘museum’ nog teveel naar oude dingen die mensen niet meer willen verwijst – die invulling moet ‘eruit gestampt worden’. Musea moeten ‘daring’ zijn en hun rol als ‘fundamental agents’ opnemen om te werken naar de samenleving die we graag willen. Hij onderstreepte het belang van vrijwilligers, van creativiteit en de herinnering als middel voor sociale verandering.

Het congres werd gehouden in Cardiff, de hoofdstad van Wales, en er werd heel zorgvuldig (ietwat obsessief zou je kunnen zeggen) omgegaan dat feit. Alles was tweetalig, zoals overal in Wales – ook al spreekt slechts 20 procent van de bevolking de taal. Prachtig waren de jonge mensen die tijdens de opening een gedicht voordroegen dat zij hadden gemaakt naar aanleiding van een museumstuk in het Nationale Museum van Wales. Een verwijzing naar het belang van poëzie in Wales. Er was in het gehele congres sowieso veel aandacht voor schoonheid en inspiratie – wat mij bijzonder aansprak. Op de laatste dag was er een excursie naar St. Fagans, een indrukwekkend openluchtmuseum waar de rurale geschiedenis van Wales centraal staat. Hier werden we o.a. rondgeleid door een vrijwilliger die vanuit een redelijk uitzichtloze situatie, als alleenstaande moeder zonder werk, door het museum en community workers was betrokken bij de bouw van dat eerdergenoemde huis uit de IJzertijd. Mooi om te zien hoe samen werken aan een tastbaar doel en het ontdekken van talenten (in dit geval werken met hout) zo’n enorme verandering in iemands leven kan betekenen. Het museum werkt aan nieuwbouw, waarbij een belangrijk deel van de invulling van de gebouwen gericht zal zijn op ambacht en werken met de handen.

http://www.museumwales.ac.uk/stfagans/whatson/


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie