Erfgoedtheorie

Alles wat functioneert als drager van herinneringen aan mensen, plaatsen en tijden is cultureel erfgoed. Erfgoed ontstaat daar waar mensen betekenis geven aan voorwerpen en gebeurtenissen. Erfgoedtheorie onderzoekt oorzaken en gevolgen van betekenisgeving voor zowel het individu als gemeenschappen. Welke keuzen maken particuliere erfgoedbeheerders, gemeenschappen en de professionele erfgoedinstellingen? Vragen worden uitgewerkt voor verschillende categorieën erfgoed, zoals gebruiksvoorwerpen, archieven, gebouwen, landschappen, tradities, et cetera.

Heb je zelf een geschreven stuk die het verdient om gelezen te worden? Of een sterk opstel dat een ereplaatsje op de website verdient? Voeg je artikel toe en verbreed de kennis van de Reinwardt Community.

Voorgeselecteerde categorieën zijn: 

ErfgoedtheorieCultuurgeschiedenisTentoonstellenPubliekManagement
InformatiemanagementBeheer en behoud