Beheer en behoud

Het object, de omgeving en het proces, collectiemanagement benadert conservering vanuit deze drie invalshoeken. Welke maatregelen voorkomen of beperken het verval van objecten en collecties? Een systematische aanpak van de drie aspecten geeft inzicht en ondersteunt het maken van wel overwogen keuzes voor de conservering en het gebruik van collecties, denk aan tentoonstellingen, onderzoek, transport, depotopslag en veel meer.

Heb je zelf een geschreven stuk die het verdient om gelezen te worden? Of een sterk opstel dat een ereplaatsje op de website verdient? Voeg je artikel toe en verbreed de kennis van de Reinwardt Community.

Voorgeselecteerde categorieën zijn: 

ErfgoedtheorieCultuurgeschiedenisTentoonstellenPubliekManagement
InformatiemanagementBeheer en behoud