Erfgoedarena 04/13

Moet je musea verplichten meer samen te werken, over de grenzen van rijk en provincie heen – en welk probleem los je daarmee op? Moet er meer regulering komen, en hoe helpt een museumwet daarbij? Actuele vragen die ook door de media opgepikt worden. Onlangs bracht de Raad voor Cultuur een omvangrijk advies over uit getiteld: Ontgrenzen en verbinden. Musea moeten in inhoudelijke 'ketens' gaan samenwerken en het begrip 'moedermuseum' moet nieuw leven ingeblazen worden. Zo komt er vast een eind aan de versnippering. We moeten en ons immers bewust zijn van het belang van de notie “Collectie Nederland”.

Dat vergezicht spoort met eerdere ideeën. Vorig jaar lieten de Museumvereniging en de Vereniging Rijksmusea al een onderzoek uitvoeren naar de toekomst van de musea door de commissie Asscher-Vonk. Ook daaruit volgde het advies nauwer te gaan samenwerken: synergie op vrijwillige basis.

Pers en politiek reageren echter lauw tot uiterst kritisch. Er valt niet zo veel te sturen. De overheid heeft weinig financiële ruimte. Een verzwaring van wet- en regelgeving, dat is niet meer zo van deze tijd. En bovendien, het gaat toch juist goed de musea? Er kwamen nog nooit zoveel bezoekers! Aan de andere kant: alle andere erfgoedterreinen kennen wettelijk bescherming, en juist in tijden van crisis moeten we beter op onze collecties passen.

De volgende editie van de Erfgoedarena, op 10 april a.s., is gewijd aan dit onderwerp. Hoofdrolspelers en belanghebbenden gaan in discussie over:

· met wie kun je als museum het best samenwerken?
· wat moeten we met een museumwet?
· hoe dwing je samenwerking af?

Kom meepraten met onder meer Lejo Schenk, oud-directeur van het Tropenmuseum en voorzitter van de Commissie Musea van de Raad voor Cultuur; Marie-Christine van der Sman, directeur van het Museon in Den Haag en oud-directeur van de Museumvereniging,Roeli Broekhuis directeur Museumhuis Groningen en LCM, Steven ten Thije, conservator onderzoek bij het Van Abbemuseum. Avondvoorzitter is Imre Vegh.

Wilt u aanwezig zijn op woensdag 10 april tijdens de Erfgoedarena in de aula van de Reinwardt Academie te Amsterdam dan kunt u zich gratis aanmelden via de roze reserveer knop.

Datum: 10 april 2013
Aanvang: 20.00 uur
Deelname: gratis na aanmelding
Locatie: Dapperstraat 315, 1093 BS Amsterdam

Achtergrond info:
http://www.cultuur.nl/11/202/adviezen/ontgrenzen-en-verbinden-naar-een-nieuw-museaal-bestel.aspx
http://www.museumvereniging.nl/voorleden/decommissieasschervonk.aspx


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie