Afsluiting module Participatie

Download

Outline toetsopdracht 'artikel participatie'

De afsluiting van de module Participatie van de minor Publiek & Participatie bestaat uit het schrijven van een artikel.

3e jaars module “participatie” van de minor ‘Publiek & Participatie’.

Gedurende 8 weken hielden de 3e jaars studenten die de minor ‘P & P” volgden zich gedurende 1 dag per week bezig met het begrip ’participatie’ in het erfgoed veld in de breedste zin van het woord. Naast inleidende theoretische colleges rond met name representatie en stakeholders door respectievelijk Léontine Meijer – van Mensch en Paula dos Santos verzorgden in het studiejaar 2009 – 2010 Evelyn Raat (toen nog van Imagine IC), Theo Meereboer (COMMiDEA & Erfgoed 2.0) en Nico Halbertsma de meer specialistische colleges rond digitale participatie en community building. Bijna iedere college dag werd er een werkbezoek afgelegd. Vast op het programma stonden Imagine IC en De Waag Society. Afwisselend werden de historische musea van Amsterdam, Den Haag of Rotterdam bezocht om hun wijkprojecten aan een nader onderzoek te onderwerpen. Vele jaren heeft ook het kleine, maar zo bijzondere Stadsmuseum Zoetermeer de Reinwardters over de vloer gehad.

Waar werd op gefocust?

“In deze module wordt vanuit zeer diverse invalshoeken gekeken naar het fenomeen ‘participatie’ in het erfgoed veld. Na een theoretische start rond stakeholders, inclusion en representatie bestuderen we zaken als community building (fysiek en virtueel), community art, source communities, vrijwilligers, vrienden verenigingen, participatie in tentoonstellingen en participatie van verschillende doelgroepen. Het gaat om mate en vormen van “engagement”, partnerships en langdurige (symbiotische) relaties. En rond begrippen als zelfrepresentatie, culturele dialoog en identiteit.”
*(Uit: Blokboek minor Publiek & Participatie, blok 1, studiejaar 09/10)*

De verwerking van dit alles gebeurde doormiddel van het schrijven van een artikel:

“De eindopdracht bestaat uit het schrijven van een gedegen artikel over een vorm van participatie in het erfgoedveld, te kiezen uit een lijst van mogelijke onderwerpen of deelaspecten. Gedurende het blok moet hier aan gewerkt worden: keuze van onderwerp, desk research, veld research, concept artikel en peer review, definitief artikel en peer beoordeling en beoordeling door redactieraad van externen. Indien voldoende dan volgt opname van het artikel in uitgave over participatie in de erfgoed wereld (print-on-demand).”
*(Uit: Blokboek minor Publiek & Participatie, blok 1, studiejaar 09/10)*

Een aantal van deze artikelen vind je hier op de community site, gebundeld in de set Artikelen over participatie in het erfgoedveld. Een ‘boek’ is er helaas, door verschillende oorzaken, nooit van gekomen.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie