Jip Reidinga

Ik ben Jip Reidinga, studeer aan de Reinwardt Academie. Ik heb mijn afstudeerstage gelopen bij de Appel arts centre, op de marketing- en publiciteitafdeling.

Ik heb de minor cultureel ondernemen gevolgd. Dit was een verdiepende module in het derde jaar waarin ik en 13 medestudenten de Museumstraat in Amsterdam hebben geïntroduceerd: een participatief museum project in de Javastraat.

Tijdens deze minor ben ik erachter gekomen dat mijn hart ligt bij de marketing en communicatie. Het liefst voor projecten met participatief karakter, waarbij publiek daadwerkelijk betrokken wordt en waar vanuit de instelling gezocht wordt naar nieuwe manieren om dit voor elkaar te krijgen. Ik ben een doener en zet me graag voor dit soort projecten in.

Voor mijn scriptie wil ik de vraag beantwoorden: 'Wat is het effect van participatieve museum projecten op lange termijn?'. Ik denk dat er nog veel kansen liggen voor de erfgoedsector die nu nog niet benut worden. En ik denk dat participatie een van de hoofdlijnen gaat worden waarlangs culturele instellingen zich in de toekomst gaan manifesteren.