Salon de muséologie

Adres

Salon de muséologie

De Salon de Muséologie is een onafhankelijke samenkomst en streeft naar kennisuitwisseling, debat en meningsvorming over kunst, cultuur en wetenschappen in het algemeen en musea in het bijzonder. De Salon wordt geleid door een aantal enthousiaste mensen die zich op een of andere wijze verbonden voelen met het culturele en museale veld.