Gemeenschappelijke erfgoed - gedeeld goed of weggegooid geld?

Afgelopen woensdag 27 mei 2015 was er de laatste van naar schatting 50 arena's aan de Dapperstraat. Altijd verrassend hoe onze communicatie loopt: een kleine honderd belangstellenden waarvan een derde voor het eerst. Allemaal afgekomen op het onderwerp: Gemeenschappelijke erfgoed - gedeeld goed of weggegooid geld? - voor het gemak toegespitst op Indonesië. Het thema was in samenwerking met DutchCulture samengesteld. DutchCulture, het door OCW en BZ ondersteunde centrum voor Internationale samenwerking.

De avond begon met een inleiding van het onderwerp door Anouk Fiening, hoofd Erfgoed van DutchCulture. Ze gingen o.a. in op vragen waarom gaat er jaarlijks 2 miljoen euro Nederlands geld naar erfgoed in het buitenland? Anouk legde uit dat het eerst om "Nederlands erfgoed overzee" was gegaan, de vele materiële resten van de Europese expansie en ons koloniale verleden, vooral VOC-en WIC-forten en factorijen. Sinds 1998 is meer en meer het gemeenschappelijke element benadrukt. Tegenwoordig worden alleen nog projectvoorstellen uit de betreffende landen zelf gehonoreerd, dat levert immers de beste garantie voor duurzaamheid.
Max Meijer, ervaren consultant op gedeelderfgoeprojecten, wees op het geringe belang van musea in Indonesië, tegenover een snel groeiende gevoel voor erfgoed, zij het in andere dan voor ons direct volgbare termen. Hasti Tarekat, Reinwardt master docent en Indonesisch erfgoedactivist, pleitte voor normalisering. We zijn na 350 jaar gescheiden, maar de kinderen lopen gewoon nog rond, net als vele andere culturele weesjes want Nederland is niet uniek, ook niet voor Indonesië. Rijksmuseumconservator Harm Stevens deelde een ware Sherlock Holmes-anekdote. Hij had recent de verloren gewaande pelgrimsstaf van vrijheidsheld Diponegoro teruggevonden, die in 1832 als symbool onderwerping aan de Gouverneur-generaal Baud werd geschonken. Eind maart werd die als gerepatrieerd erfstuk in het Nasionaal Museum in Djakarta bijgezet. als laatste op ons podium oud-directeur van het vrm. Museum Maluku Wim Manuhutu. Hij reflecteerde op het volwassen worden van de relaties tussen de twee landen. Blijk daarvan is dat je bereid bent te delen ook in wat niet goed ging - of gaat.
Het al vermagerde thema "Gedeeld erfgoed NL-Indonesië" bleek rijker en gevarieerder dan we hadden gedacht. De discussie spitste zich toe op moderne manieren van omgang met erfgoed, respect voor eigen, lokale benaderingen en een breed gedeelde relativering van het intrinsieke belang van het gebouwde erfgoed in den vreemde.
Men moet door, niemand heeft een of ander gelijk bij voorbaat aan zijn kant en de karavaan trekt verder.
Straks aan het Hortusplantsoen!

25 juni 12-18 u organiseert DutchCulture ism BZ en de Indonesische ambassade een Seminar Indonesia Now in de Tolhuistuin (A'dam N): http://www.dutchculture.nl/en/events/indonesia-now-seminar,


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie