Dossiers

De Reinwardt Academie leidt toekomstige erfgoedprofessionals op voor het brede erfgoedveld. De academie heeft het werkveld schematisch verdeeld in de 3 erfgoedterreinen Collecties, Tradities en Ruimte. Ofwel roerend, immaterieel en onroerend erfgoed.

De Reinwardt organiseert en initieert projecten voor studenten en het werkveld. Kijk hier voor dossiers over Erfgoed & Ruimte waaronder Straatwaarden, Festival 40 jaar Reinwardt, Minoren, Master internships, workshoppodcastroute levend verleden en de Erfgoedarena