Meeloopdag met Koning Willem I

 

Op 28 augustus opende het Nationaal Archief te Den Haag de tentoonstelling 24 uur met Willem - koning van Nederland en België. Aanleiding was het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden.  Centraal in de tentoonstelling staat zijn werkkamer en de besluiten die er genomen werden.

Het Nationaal Archief heeft sinds 2013 een nieuwe publieksruimte voor tentoonstellingen. Om een breder publiek naar het Archief te leiden zijn er voor deze tentoonstelling vanaf het Centraal Station vier banners en grote posters geplaatst. Door dit enorme visuele spektakel liggen de verwachtingen hoog. Bij binnenkomst overheerst helaas de teleurstelling. De entreehal van het gebouw is niet uitnodigend ingericht en de tentoonstellingsruimte zelf is, zonder heldere bewegwijzering, achterin het gebouw gesitueerd.

Eenmaal de ruimte gevonden valt de vormgeving gelijk op. Houten constructies vormen de tentoonstellingselementen. Door het ontwerp en de indeling is de grote ruimte goed te overzien. Hoewel de bouwstukken een vertaling vormen van het bouwen aan een koninkrijk, oogt het geheel toch chaotisch. Hoofd- en bijzaken zijn moeilijk te onderscheiden; alles lijkt even belangrijk. Het grafisch ontwerp is dynamisch vorm gegeven met sprekend kleurgebruik, maar ook dit oogt onoverzichtelijkheid en chaotisch. Het gaat de bezoeker veel moeite kosten om de gewenste informatie te selecteren.
Een houvast die vanaf het begin gevonden kan worden is de chronologie in het verhaal. Vreemd genoeg verdwijnt deze chronologie halverwege de tentoonstelling en worden de onderwerpen willekeurig benaderd.  De informatie om een volledig beeld te krijgen van de wijze waarop Willem I de basis legde voor het huidige Nederland is aanwezig. Echter wordt dit door gebrek aan structuur niet verkregen.  De tentoonstellingselementen waarbij aandacht wordt geschonken aan het persoonlijk leven van Willem daarentegen, bieden de bezoeker wel enige houvast.

Een aantrekkelijk audio-element in de tentoonstelling wordt gevormd door de sprekende adviseurs van de koning. Neem plaats in een van de comfortabele stoelen en laat acht personages het verhaal vertellen over hun relatie met Willem I, over zijn gebreken en zijn talenten. Het archief heeft ook een link gelegd met het heden door bekende Nederlanders aan het woord te laten zoals André Kuipers en Gerrit Zalm. Dit maakt dit historische onderwerp toegankelijker en meer bijdetijds.

Het bezoek aan deze tentoonstelling verwarde mij inhoudelijk vanwege een aantal zaken. Met name vanwege de titel: 24 uur met Willem - Koning van Nederland en België. Van de 24 uur is in de tentoonstelling niets terug te zien, noch wordt aan de afscheiding van België aandacht geschonken, terwijl dit thema in 1830 tot de revolutie leidde met alle gevolgen van dien. Een gemiste kans om de autoritaire, eigenwijze regeerstijl van deze koning aan bod te laten komen.

Concluderend een chaotisch vormgegeven tentoonstelling die de bezoeker fragmentarisch opgebouwde informatie biedt. Het leven en werk van deze markante koning biedt meer stof dan het Nationaal Archief in deze tentoonstelling bewerkstelligt.

De tentoonstelling loopt nog tot 17 Juli 2016. Neem een kijkje en deel hier jouw eigen mening!


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie