Wouter Bente

Derdejaarsstudent aan de Reinwardt Academy. Voordat ik aan de Reinwardt begon heb ik vrijwilligerswerk bij Museum Kempenland in Eindhoven gedaan. Naast mijn studie ben ik amateur kunstenaar en muzikant. Mijn interesses gaan uit naar tentoonstellingsvormgeving, tentoonstelling presentatiemiddelen maar ook naar collectiebeheer.
Ik heb een grote affiniteit met Schotland omdat ik daar als kind heb gewoond. Ik hoop later in die omgeving na de Reinwardt actief te zijn.