Plagiaat graffiti door Moschino?

In augustus 2015 schreef ik een blog over een mogelijk geval van plagiaat door Moschino. Moschino zou voor het ontwerp van een jurk van Kate Perry gebruik hebben gemaakt van een werk van de graffiti kunstenaar Joseph Tierney (voor insiders 'Rime'). Zie voor de plaatjes http://www.croondavidovich.nl/advocaten/kees-berendsen/blog/moschino-s-jurk-inbreuk/2255.

 

Wie is de mol?

Jeremy Scott had onder andere het verweer gevoerd, dat niet hij de ontwerper van de jurk was, maar een andere medewerker van Moschino. Merkwaardig, want hij lijkt daarmee de inbreuk te erkennen en met de beschuldigende vinger te wijzen naar zijn werkgever. Hoe dan ook de (Amerikaanse) rechter volgde Scott niet in zijn stelling. Ongeloofwaardig voor een dergelijke prestigieuze opdracht, vond hij. Wat het er ook niet geloofwaardiger op maakte, was het feit, dat Scott bij de presentatie een pak droeg, dat hetzelfde patroon had als de jurk van Kate Perry.

 

Plagiaat of inspiratie

De zaak krijgt dus een vervolg. De rechter moet nog over twee punten zijn oordeel geven. Bevat het ontwerp van Jeremy Scott voldoende concrete elementen uit het kunstwerk van Rime om te kunnen concluderen tot plagiaat of gaat het om een toegestane vorm van inspiratie?

 

Aantasting goede naam

Het andere punt betreft de stelling van Rime, dat het gebruik van zijn street-art voor een commerciële toepassing in de modewereld, een aantasting betekent van zijn goede naam en dat hij daardoor schade lijdt. Het publiek zou kunnen denken, dat hij zich heeft laten lenen voor doeleinden, die haaks staan op de filosofie van street-art. Zijn vooraanstaande positie als graffitikunstenaar zou daarmee in het geding zijn. Niet zo'n gekke redenering, tenminste als eerst het plagiaat komt vast te staan. Eind mei krijgen we de antwoorden op beide vragen.

 

 


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie