Meike Genee

Ik ben Meike Genee en studeer aan de Reinwardt Academie. Ik heb in november 2015 mijn scriptie afgerond en ga in het voorjaar van 2016 als laatste onderdeel van de opleiding stage lopen.

Ik woon in Amsterdam Oost en heb nog niet zo lang geleden besloten om me meer te gaan verdiepen en actiever te worden in de buurt. Toen kwam ik erachter dat er enorm veel kunstprojecten worden opgezet en uitgevoerd en dat sommige van deze organisaties zelfs structureel actief zijn in delen van Amsterdam. 

Door kunst en vooral gedeelde verhalen en herinneringen te gebruiken als leidraad bij een project, worden mensen nader tot elkaar gebracht, leren ze elkaar beter kennen en uiteindelijk versterkt de sociale cohesie binnen de buurt. Deze manier van met kunst omgaan had ik nog niet eerder van zo dichtbij meegemaakt, laat staan actief aan deelgenomen.

Het intrigeert mij. Kunst, zoals bijvoorbeeld theater met bijbehorende verhalen, lijkt vaak geschikt om cohesie binnen een wijk te verbeteren. Voor mij restte dus de vraag: wat kunnen deze verhalenprojecten voor waarde hebben op de langere termijn? Zouden deze projecten, vaak Community Art of Oral History genoemd, op den duur onderdeel kunnen worden van het collectief geheugen van de buurt? Of zelfs immaterieel erfgoed?

Dit zijn vragen waar ik in mijn scriptie geprobeerd heb antwoord op te geven. Toch zijn er nog steeds veel vragen niet volledig beantwoord en wordt mijn interesse voor deze kunstvorm alleen maar groter. Om deze reden zal ik hierover gaan schrijven op de Reinwardtcommunity.