Dossier Straatwaarden

Lees hier alles over het ontwerponderzoek: Straatwaarden is een samenwerkingsproject van Heritage Lab, ACIN, Amsterdam Creative industries Network 2015-2016.  Het project Straatwaarden onderzoekt crossovers tussen erfgoedpraktijken en de vormgeving van onze stedelijke leefomgeving in een nieuwe maatschappelijke dynamiek. 

Straatwaarden is een ontwerponderzoek naar de implicaties die actuele ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad (kunnen) hebben voor professionele erfgoed- en ontwerppraktijken. Het onderzoek vindt plaats in de vorm van drie ateliers, ontwerpworkshops rond drie thema’s Placemaking (14-16 maart), Commons (18-20 april) en Co-Design (14-16juni). De ervaringen en resultaten worden gedeeld in de vorm van artikelen, blogs en een eindpublicatie. De onderzoeksresultaten zijn aanzet voor onderwijsinnovatie en nieuwe (onderzoeks)vragen.