#1 Projectomschrijving Atelier: Placemaking

Het project Straatwaarden onderzoekt crossovers tussen erfgoedpraktijken en de vormgeving van onze stedelijke leefomgeving in een nieuwe maatschappelijke dynamiek. Tussen buurinitiatieven, zelfbouwgroepen en herbestemde monumenten. Dit multidisciplinaire project verkent nieuwe issues en het veranderde speelveld voor erfgoed en ruimtelijk ontwerp, onder andere in een serie Ateliers, workshops rond de casus Weesperstraat-Wibautstraat (waaronder de zogeheten Knowledge Mile).

Inleiding

Deze tijd van culturele en maatschappelijke transities stelt eigen uitdagingen aan ontwerpers en erfgoedprofessionals. Er ontstaan nieuwe praktijken, waarbij het erfgoeddomein steeds meer verbindingen vormt met maatschappelijke ontwerpprocessen in de stad. Zo’n veranderende context roept nieuwe vragen op over de relatie tussen ‘erfgoed’ en ‘ruimte’, met implicaties voor beide domeinen. Hoe krijgen onze leefomgevingen hun betekenissen? Wat voor nieuwe collectieve plekken en ervaringen ontstaan er? Welke rol spelen erfgoed en ontwerp daarin en hoe vormt erfgoed zich in deze nieuwe maatschappelijke context? En hoe werkt het als je niet uitgaat van reeds gedefinieerde, beschermde monumenten, maar van sociale processen van betekenisgeving in de ruimte die waarden genereren deels op gebied van design, deels erfgoed?

Probleemstelling

Wat zijn de kenmerken van de nieuwe maatschappelijke praktijken en nieuwe relaties tussen erfgoed, gemeenschap en ruimte, wat betekenen deze voor erfgoedprocessen en het ontwerpen van de (publieke) ruimte, en wat is de rol van de erfgoedprofessional in deze nieuwe praktijken?

Aanpak

Straatwaarde is een ontwerponderzoek naar de implicaties die actuele ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad (kunnen) hebben voor professionele erfgoed- en ontwerppraktijken.

Daarbij maakt het project gebruik van het sociaal duurzaam ’sustainistisch’ perspectief (zoals ontwikkeld door Michiel Schwarz e.a. Cf. Sustainist Design Guide en A Sustainist Lexicon).

Het onderzoek vindt plaats in de vorm van drie ateliers, ontwerpworkshops rond drie thema’s:

  • Atelier#1: Placemaking | 14-16 maart 2016

Welke factoren en actoren bepalen de bijzondere identiteit van een plek? Onderzoek naar nieuwe praktijken van betekenisgeving in relatie tot erfgoed & ruimte, de stad en de straat. Opgave: komen tot maps of engagement.

  • Atelier#2: Commons | 18-20 april 2016

Hoe geven gemeenschappen collectief waarde aan een plek? Aan de hand van het begrip ‘commons’ wordt onderzocht hoe gemeenschappen van een plek een plaats van betekenis maken: ‘heritagemaking’.

  • Atelier#3: Co-design | 14-16 juni 2016

Wat kan co-design betekenen in de concrete context van de Knowledge Mile? Onderzoek naar de ontwerpopgave vanuit het perspectief van placemaking en heritagemaking.

Resultaat

De ervaringen en resultaten worden gedeeld in de vorm van artikelen, blogs en een eindpublicatie. De onderzoeksresultaten zijn aanzet voor onderwijsinnovatie en nieuwe (onderzoeks)vragen.

Organisatie

Straatwaarden is een project van het Heritage Lab, onderdeel van het Amsterdam Creative Industries Network.

Meer informatie:

- Riemer Knoop (Reinwardt Academie), projectleider: r.knoop@ahk.nl

- Michiel Schwarz (Sustainism Lab), onderzoeker/programmeur: michielschwarz@sustainism.com.

 


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie