Hoe zal de Benno Premsela-tentoonstelling eruit zien?

- Minor Exhibition Design houdt eerste presentatie voor opdrachtgever -
Door middel van minoren in het derde jaar van de opleiding biedt de Reinwardt Academie studenten de mogelijkheid om zich te specialiseren binnen het vakgebied. Kenmerkend voor deze minor is het feit dat de door de studenten ontworpen tentoonstellingen daadwerkelijk tentoongesteld worden. Voor de minor ED van 2016 is de Reinwardt Academie onder andere een samenwerking aangegaan met het Benno Premselahuis, faculteitsgebouw voor de opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC) van de Hogeschool van Amsterdam en hoofdkwartier van ACIN (Amsterdam Creative Industries Network).<br />Onlangs presenteerden twee werkgroepen van Exhibition Design hun conceptontwerp voor een tentoonstelling in het Benno Premselahuis. De gebruikers van het gebouw zijn vooral geïnteresseerd in het denken van Premsela en zijn identiteit, blijkt uit hun onderzoek.
Presentatie in Premselahuis

Aanleiding
Begin dit jaar heeft ACIN het intitiatief genomen om de monumentale raadzaal van het pand te hernoemen tot de Benno Premselazaal. Deze herbenoeming is een uitgelezen gelegenheid om zowel de persoon Benno Premsela als zijn werk onder de aandacht te brengen in het gebouw. Vanuit de wens van ACIN om de gebruikers van het gebouw Benno Premsela te laten leren kennen, zullen studenten van ED een tentoonstelling ontwikkelen en realiseren. De tentoonstelling moet gebruikers van het gebouw inzicht geven in de relatie en de functie van het gebouw.

Momenteel zijn er twee groepen studenten van ED betrokken bij het ontwerpen van de tentoonstelling. Deze groepen ontwikkelen aan de hand van een gezamenlijk onderzoek onder de gebruikers van het gebouw een concept. Van de twee concepten kiezen de opdrachtgevers het concept waarin zij de meeste relevantie met betrekking tot hun uitgangspunt zien. Dit concept wordt voor de opdrachtgever uitgevoerd door de twee groepen samen. 

Presentaties
Afgelopen 7 maart hielden de twee groepen hun eerste presentaties voor de opdrachtgevers. Na een hartelijk ontvangst in de hal van het Premselahuis leidden de studenten ons naar het lokaal waar de presentaties plaatsvonden. Hier hielden de groepen afzonderlijk hun presentatie. De presentaties betroffen de uitkomst van hun onderzoek, hun bedoelingen met de tentoonstelling en enkele praktische zaken. 

Uit het onderzoek, gedaan onder MIC-studenten, docenten en medewerkers, bleek dat de meesten weinig van de ontwerper Premsela afweten. Ook kwam duidelijk naar voren dat de studenten en docenten niet zo zeer geïnteresseerd zijn in de objecten van Premsela, maar vooral in het concept en proces erachter. Niet heel gek, aangezien conceptueel denken een groot onderdeel vormt van de studie MIC.

Na het presenteren van de onderzoeksresultaten konden de twee groepen hun visie op de tentoonstelling belichten. Opvallend is dat beide groepen ervoor kiezen om de tentoonstelling niet chronologisch of biografisch in te richten. Hoewel de visie voortvloeit uit hetzelfde onderzoek, zijn de thema’s verschillend. Waar bij de ene groep het begrip identiteit meer centraal staat en gepresenteerd wordt rond Benno Premsela, spitst de tweede groep zich meer op Benno Premsela’s proces van ontwerpen.

Goed ontvangen
Beide presentaties werden met veel enthousiasme ontvangen. De presentaties leverenden niet alleen enthousiaste reacties op maar zorgden ook voor een inspirerende dialoog met de vertegenwoordigers van de HvA, waarin verschillende nieuwe ideeën en inzichten tot stand kwamen.

Op basis van de volgende presentaties, waarin de groepen hun schetsontwerp zullen voorleggen, zal de opdrachtgever beslissen met welk ontwerp ze in zee zullen gaan. Een lastige taak, waarover Ron van der Wal, docent Concept & Creatie, al zei: “Moeten wij echt kiezen? Dat kan toch bijna niet.” Erg spannend dus, hoe de tentoonstelling over Benno Premsela er straks uit komt te zien.

We zijn erg benieuwd naar de volgende stappen in dit proces. De opening van de uiteindelijke tentoonstelling staat gepland in juni. 


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie