Agenda: Straatwaarden Atelier #2

Locatie

Reinwardt Academie
Hortusplantsoen 2 , 1018 TZ Amsterdam

Het project Straatwaarden onderzoekt crossovers tussen erfgoedpraktijken en de vormgeving van onze stedelijke leefomgeving in een nieuwe maatschappelijke dynamiek. Tussen buurinitiatieven, zelfbouwgroepen en herbestemde monumenten. Dit multidisciplinaire project verkent nieuwe issues en het veranderde speelveld voor erfgoed en ruimtelijk ontwerp, onder andere in een serie Ateliers, workshops rond de casus Weesperstraat- Wibautstraat (waaronder de zogeheten Knowledge Mile).

Straatwaarden is een ontwerponderzoek naar de implicaties die actuele ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in de stad (kunnen) hebben voor professionele erfgoed- en ontwerppraktijken. Daarbij maakt het project gebruik van het sociaal duurzaam ’sustainistisch’ perspectief (zoals ontwikkeld door Michiel Schwarz e.a. Cf. Sustainist Design Guide en A Sustainist Lexicon).

Atelier#2: Commons
Het onderzoek binnen Straatwaarden vindt plaats in de vorm van drie ateliers, waarvan de tweede plaats zal vinden van dinsdag 19 tot en met woensdag 20 april 2016. Het thema van dit atelier is 'Commons':

Hoe kunnen we vanuit het idee van commons kijken naar de veranderende betekenis van ‘erfgoedplekken’? Hoe kan bijvoorbeeld de museale wereld inhaken op de maatschappelijke dynamiek van lokale, participatieve en bottom-up praktijken? Ontstaan er dan nieuwe vormen van ‘musea-als-commons’? En wat betekent dat voor ‘heritage making’ in het crossover-gebied van ‘erfgoed en ruimte’? 

Programma

Dinsdag 19 april

10-14 uur
Presentaties en discussies met Riemer Knoop en Nancy van Asseldonk (Reinwardt), Michiel Schwarz (Sustainism Lab), Eline Hansen (Long Live South Bank), Marlous Willemsen / Daniëlle Kuijten (Imagine IC), Christiane Bosman (Taak.me), Zeraja Terluin / Daniël Metz (Museum zonder Muren) e.a.

15-17 uur
Werkonderzoek Cruquius, Oostelijk Havengebied ontmoeting initiatiefnemer Leon Paquay

18-21 uur
Diner parlant Amsterdam Roest (eigen bijdrage deelnemers € 20), gerichte vraag per tafel, korte presentaties

Woensdag 20 april

10-13 uur
Discussie en conclusies: een toekomst voor erfgoed    als commons, met Jaap Westbroek (Co-operatief Eigenwijzer Laak Noord, Den Haag), Joost Beunderman (00:/ Civic Systems Lab, Londen) e.a.

Aanmelden
Er is voor dit atelier een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deelnemers. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden via de Reinwardt Community website of een e-mail sturen aan s.vantslot@ahk.nl.

Straatwaarden is een project van het Heritage Lab, onderdeel van het Amsterdam Creative Industries Network.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie