Wat gaan de studenten dit jaar doen? Minor cultureel ondernemen 2016

Marjan Otter (docent management en marketing en coördinator van de minor cultureel ondernemen) vertelde mij samen met deelnemer Carol Rutten over de minor cultureel ondernemen. Dit jaar gaan de studenten aan de slag met gevoelige onderwerpen. De studenten werken een half jaar aan twee projecten. Beide projecten zijn voor en in het Lloyd Hotel & culturele ambassade. Hier organiseren de studenten een festival naar aanleiding van de nieuwe tentoonstelling over landverhuizers. Het doel van dit festival is het toegankelijker maken van de tentoonstelling en meer mensen uit de buurt er bij te betrekken. Migratie is een groot vraagstuk van de samenleving van dit moment. Op welke manier kan erfgoed hier een bijdrage aan leveren? De erfgoedsector is verplicht om draagvlak te zoeken in de samenleving, dan is het ook belangrijk dat de sector kan laten zien wat haar meerwaarde is voor die samenleving, bijvoorbeeld door actuele problematiek in een historisch kader te plaatsen en mensen te verbinden met elkaar door de universaliteit van situaties inzichtelijk te maken. Het tweede project waar de studenten aan werken is het programma Open Joodse Huizen – Huizen van Verzet op 4 mei in het Lloyd Hotel, één van de 25 locaties in Amsterdam. 

Het draait bij beide projecten om lastige en beladen onderwerpen waar heel zorgvuldig mee om gegaan moet worden. Toch is de groep redelijk vrij in wat ze kunnen doen. Bij het eerstgenoemde project mogen de studenten zelf bedenken hoe de programmering eruit moet komen te zien. Dit varieert van lezingen tot muziek. Het andere project is voorzien van een vaster format. De studenten moeten hier aansluiten bij de programmering van de rest van de locaties.

Uitdaging
Marjan vertelt dat ze het belangrijk vindt dat de studenten tegelijkertijd en in samenhang met elkaar, bezig zijn met zowel de productontwikkeling als de marketingcampagne. In veel musea en (grotere) organisaties zijn dit vaak twee verschillende afdelingen en trajecten. Door als groep met beide bezig te zijn, kan de doelgroep van zo’n evenement veel nauwer betrokken worden in het proces. Hierdoor is er meer sprake van co-creatie. Voor de studenten is het werken met alle stakeholders, de opdrachtgever en de Academie een enorme uitdaging.

Ook de tijdsdruk en het werken in een ‘platte organisatie’ zijn lastig. Gedurende de minor worden hier handvaten voor aangereikt. Het doel is niet dat alles meteen goed moet gaan, maar dat je als student leert omgaan met je functie binnen een groep, het werken met deadlines, en de timing. Dit zijn allemaal elementen die je terug ziet in het werkveld. Door er tijdens de minor mee aan de slag te gaan leer je er mee om te gaan en te reflecteren op te dingen die moeilijk zijn. 

Ondersteunende vakken
In de eerste periode van deze minor werd de nadruk in de colleges gelegd op het toegankelijk maken van de inhoud en het netwerk van beide projecten. De gevoeligheid die hierbij komt kijken, de strategische benadering en je houding zijn heel erg belangrijk. ‘De studenten gaan als gelijkwaardige partners met de opdrachtgever aan de slag’ zegt Marjan. Dit vraagt om veel informatie vooraf en tools om hier zo professioneel mogelijk mee om te kunnen gaan.

In de fase daarna wordt er veel gewerkt met het flipping the classroom model en fungeert de docent vooral als coach. Er is gekozen voor de ‘Just in Time’-methode waarbij de studenten kunnen aangeven wat ze willen weten en nodig hebben. Vooraf is de opdracht duidelijk geformuleerd en daarmee gaan de studenten zelf aan de slag. Als ze dan tegen dingen aanlopen is er meteen gelegenheid dit te bespreken en op te lossen. ‘Het voordeel hiervan voor de studenten is dat alles uit de lessen aansluit bij een concrete behoefte waardoor de effectiviteit veel hoger ligt’ zegt Marjan.

Studenten aan het werk
Studenten aan het werk
foto afkomstig van de Facebookpagina Relate Events van de minor cultureel ondernemen

Een reden dat Marjan hiervoor heeft gekozen is omdat je in een platte organisatie ook zelf dingen met elkaar moet oplossen. Als je er niet uit komt, zoek je ondersteuning en dat is ook zo in deze lessituatie, dan betrekt je de docent erbij. Zo leren studenten ook kritisch naar zichzelf te kijken en wordt reflectie een belangrijk onderdeel van het proces.

Leukste onderdeel
‘Ik vind het heel leuk en leerzaam om te zien hoe de groep gezamenlijk functioneert. Soms is er onenigheid en moet dat besproken worden. Doordat iedereen tools aangereikt heeft gekregen rondom professionaliteit en de structuur in platte organisaties, gaat dat steeds makkelijker. De discussie wordt dus zeker niet uit de weg gegaan, maar door de manier waarop is het na afloop wel weer goed zie je de groep hechter worden’ zegt Carol.

Voor Marjan is het leukste moment van de minor ieder jaar uiteraard de ontlading van de studenten bij het eindevenement. Toch zit daar meer achter. De studenten hebben in deze periode een netwerk opgebouwd, zijn klaar voor het veld, hebben meer inzicht in organisatiestructuren en weten steeds beter wat hun rol zou kunnen zijn. ‘Studenten kunnen zich daar aan het begin van de minor nog niet altijd iets bij voorstellen. Het grote verschil wat na afloop zichtbaar wordt doet me goed’.

 

Bekijk ook:

Het Facebookevenement: https://www.facebook.com/Relate-Events-1707847536095817/

Crowdfundingcampagne: https://www.voordekunst.nl/projecten/4434-lloyd-festival-migrating-world


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie