De hulp van de crowd - Minor Cultureel ondernemen 2016

Om de evenementen die Relate in het Lloyd Hotel organiseert te bekostigen, is gekozen voor een crowdfundingcampagne op voordekunst. De campagne is inmiddels een aantal dagen live, maar voor de campagne startte is Relate druk in de weer geweest met het opzetten hiervan. Dit artikel gaat in op het starten van een crowdfundingcampagne en brengt je op de hoogte van alles wat daarbij komt kijken.

De cijfers
In Nederland is in 2015 maarliefst 128 miljoen euro opgehaald middels crowdfunding. Dat is een stijging van 50% ten opzichte van 2014. In totaal waren er 3.500 projecten succesvol gefinancierd, door ondernemingen, creatieve- en maatschappelijke projecten. Gemiddeld haalden ondernemingen €90.000, creatieven €11.000 en maatschappelijke projecten €4.700 per crowdfundingcampagne op.

Totaal crowfundbedrag per categorie in 2015. Bron: Douw&Koren
Totaal crowdfundbedrag per categorie in 2015. Bron: Douw&Koren. 

Culturele sector
In de culturele sector is crowdfunding door een aantal instellingen al ontdekt. In 2014 werden er 752 projecten door de culturele sector op crowdfundingplatforms geplaatst. Het bedrag dat zij gemiddeld ophaalden was €7.200. Bekende voorbeelden van crowdfundingcampagnes van culturele instellingen zijn onder andere het Tientje voor T. Rex van Naturalis en Breng Amsterdam in Beeld van het Eye Filmmuseum. Onderzoek door de VU wees in 2013 uit dat drie procent van de 696 ondervraagde ANBI-instellingen een deel van hun inkomsten uit crowdfunding haalt, er is dus ruimte voor verbetering.

Culturele instellingen zouden crowdfunding moeten zien als een waardevolle toevoeging aan hun financieringsmix. Hoewel zij bedragen voor dure tentoonstellingen en projecten niet volledig door middel van crowdfunding kunnen financieren, toont een crowdfundingcampagne wel de waardering van erfgoed door de samenleving. Bij het Tientje voor T. Rex van Naturalis doneerde 23.000 mensen een tientje, waardoor zij fondsen, overheden en vermogende particulieren konden overtuigen om ook een bijdrage te leveren. Hierdoor haalde zij uiteindelijk de benodigde vijf miljoen euro op, waardoor zij het eerste museum buiten de Verenigde Staten wordt die een  T. Rex tentoonstelt.

Het meest gebruikte platform voor crowdfundingcampagnes van culturele instellingen is voordekunst. 70% van de campagnes op voordekunst is succesvol. De campagnes halen gemiddeld €5.500 binnen. Op voordekunst wordt meer dan vijf miljoen per jaar gedoneerd aan culturele projecten. Het platform is één van maar twee winstgevende crowdfunding-platforms, dus zij hebben hun zaakjes op orde, nu jij nog, want wat is er allemaal nodig voor een crowdfundingcampagne?

Logo voordekunst

Campagne starten
Een crowdfundingcampagne bestaat uit vier fases:
1) De aanvraag indienen
Een aanvraag dien je bij voordekunst in via de website, waarbij je van te voren al goed nagedacht moet hebben over een aantal zaken. Eerst geef je algemene informatie, zoals de titel, de ondertitel, de naam van je organisatie en vertel je wat jouw organisatie doet. Vervolgens moet je inhoudelijk al wat informatie klaar hebben, zoals het doelbedrag en de looptijd. Van belang is dat deze in balans zijn, je moet immers het geld binnen de beoogde tijd wel binnen kunnen krijgen.

Vervolgens ga je het team van voordekunst overtuigen in een pitch van 40.000 tekens. Wat ga je crowdfunden, welke doelstellingen bereik je met je project en waarom kies je voor voordekunst. Daarna dient een andere pitch geschreven te worden, waarin je de geschiktheid van jouw project voor crowdfunding uitlegt. Van belang is om aan te tonen dat je beschikt over een uitgebreid eigen netwerk, want de eerste donaties komen vaak uit eigen kring. Als dit gereed is kun je de aanvraag verzenden, afwachten maar!

2) Pagina gereed maken
Nadat voordekunst de campagne heeft geaccepteerd, kun je aan de gang met het vullen van jouw eigen pagina. Daarvoor moet een filmpje gemaakt worden (1/2 minuten), waarin je vertelt wie je bent, wat je doet en waarom je het doet. Daarnaast moet er ook een tekst geschreven worden, waarmee je de potentiële donateur overtuigt om je te steunen (leuke plaatjes helpen). Tenslotte bedenk je tegenprestaties, want elke donateur krijgt iets terug voor zijn/haar donatie. Belangrijk is dat deze tegenprestaties in verhouding staan tot het gedoneerde bedrag, maar ook niet teveel kosten. Nadat al deze stappen zijn doorlopen, dien je bij voordekunst het verzoek in om live te gaan.

3) De campagne gaat live
Als je voordekunst je campagne volledig geaccepteerd heeft, kun je de laatste stap doorlopen. Nadat je de contributie van €121 betaald heb, kun je de campagne live laten gaan. Het is tijd om je netwerk in te schakelen en het geld binnen te harken!

4) Fondsen werven
In de eerste week/weken van je crowdfundingcampagne vraag je vrienden en familie om een donatie te doen. Het doel is om via je eigen netwerk ongeveer 20% van het bedrag binnen te halen, zodat potentiële donateurs die je niet kent het gevoel hebben dat jouw project gaat slagen. De weken daarna maak je gebruik van het netwerk van partners en start je een marketingcampagne, dit kan groot of klein zijn, als je de potentiële donateurs maar bereikt. Boven de 50% is de kans het grootst dat potentiële donateurs die jou niet kennen toch gaan doneren.

De campagne is geslaagd als je 100% van het doelbedrag bereikt. Bereik je tussen de 80-99%, dan moet je een bericht schrijven aan je donateurs, waarin je hen overtuigt dat je met het gedoneerde bedrag toch jouw doelstellingen kunt halen. Als zij akkoord gaan dan kun je alsnog het geld ontvangen. Van het totale bedrag gaat 5% naar voordekunst, het overige geld ontvang je op je rekening. Mocht je het doelbedrag overschreden hebben, dan betaal je over het bedrag boven 100% een fee van 10% aan de voordekunst.

Team Relate filmt op locatie.

Team Relate filmt op locatie. 

Succesfactoren
Uit onderzoek naar geefgedrag blijkt dat er acht ‘mechanismen’ van invloed zijn op het wel of niet geven van geld. Hieronder staan er vier beschreven die van invloed zijn op crowdfunding:

1) Zicht op behoeften: concrete beschrijvingen van projecten maken het voor potentiële donateurs inzichtelijk waar hun bijdrage voor gevraagd wordt. Donateurs steunen liever een afgebakend project dan een organisatie.

2) Gevraagd worden: zowel via persoonlijke netwerken als via sociale media kan potentiële donateurs verzocht worden om een bijdrage. Hoe vaker mensen gevraagd worden, hoe groter de kans dat zij geven.

 3) Materiële beloningen: crowdfunders krijgen in ruil voor een donatie vaak iets terug. Deze premiums of perks zijn meestal afhankelijk van de hoogte van de gift en maken het aantrekkelijker voor donateurs die in mindere mate intrinsiek betrokken zijn bij het project of de organisatie.

 4) Sociale beloningen (reputatie): namen van donateurs en de hoogte van hun giften kunnen eenvoudig op crowdfundingwebsites gepubliceerd worden. Uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot hogere giften, omdat gevers graag hun betrokkenheid laten zien. Bovendien bevatten gepubliceerde giften sociale informatie die een voorbeeldfunctie vervullen voor toekomstige gevers.

Bron: R. Bekkers, C. van Teunenbroek, e.a., "Crowdfunding: een nieuwe inkomstenbron voor de culturele sector?".

Steun Relate!
Vond je dit een interessant artikel en ben je benieuwd naar de crowdfundingcampagne van Relate? Ga dan naar https://www.voordekunst.nl/projecten/4434-lloyd-festival-migrating-world en steun ons project! Voor meer informatie over de evenementen die Relate organiseert kun je terecht op de website www.relatevents.nl of de Facebookpagina (https://www.facebook.com/Relate-Events-1707847536095817/).

Meer leren over crowdfunding? Op 25 mei 2016 vindt Crowdfunding Day Europe plaatst in de Amsterdam ArenA, georganiseerd door Douw&Koren. De prijs voor een kaartje is €345, voor studenten maar €25 (op vertoon van een geldige studentenkaart).


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie