Geen verbinding zonder besmetting

De kranten staan er vol mee: allochtonen, immigratie, Marokkaanse probleemjongeren, culturele diversiteit, multiculturele samenleving, integratie. Deze termen hebben hoge nieuwswaarde en geven aanleiding tot veel discussie. Zo ook nu de kwestie rondom Silvana Simons die zich aansluit bij DENK, hoezo is deze partij ontstaan? Op welk probleem is deze politieke partij een antwoord? 

De discussies over deze onderwerpen lopen hoog op. Met Geert Wilders wordt een wij-zij tegenstelling verscherpt, waardoor de spanning binnen de samenleving oploopt. Niet alleen in de kranten en op het nieuws gaat het over de multiculturele samenleving, ook in het museum, het theater en de concertwereld is diversiteit een onderwerp dat de afgelopen jaren aan belang heeft gewonnen - eigenlijk al vanaf

Cultuurminister Hedy D Ancona 1985 is diversiteit binnen de culturele sector een agendapunt. Dit terwijl de multiculturele samenleving an sich niets nieuws is. In de zestiende eeuw vestigde safardische joden zich al in Nederland, van vreemdeling zouden zij uiteindelijk Nederlandse burgers worden. 

Hoelang moet het duren om volwaardige burger te zijn, en je in gelijke mate gerepresenteerd te weten? Mijn inziens zijn cultureelerfgoed instellingen bij uitstek geschikt om bij te dragen aan identiteitsvorming, maar er is angst voor het onbekende. Culturele instellingen zouden zich meer moeten openstellen, en zich in de Nederlander moeten verdiepen.... 

Duurzaamheid is hierbij wel essentieel. Dit begint natuurlijk bij het bestuur, het personeel, de programmering en de collectie die je vormt. De ontwikkeling van een diversiteitsbeleid kan alleen succesvol zijn als het vanuit eigenbelang plaatsvindt – niet omdat iemand anders zegt dat dat zo is.  

Het incidenteel, projectmatig werken aan diversiteitsbeleid heeft geen zin, je moet stuctureel investeren in de doelgroep. Dit kost veel tijd en geld maar levert later veel op. Er moet wederzijds begrip komen zodat de kennis vergroot wordt en men elkaar leert begrijpen. Cultureel burgerschap vormt een uitgangspunt, culturele instellingen zijn perfecte plekken om cultureel burgerschap te bevorderen. Maar tot nu toe is het de autochtone cultuur geweest die bepaalt wat musea verzamelen en presenteren en wat er geprogrammeerd word. De definitie van wat een museum is en wat onder cultuur wordt verstaan is ook vanuit een westerse blik geformuleerd. 

Misschien behoeft de discussie over culturele diversiteit, vertrouwen. Het vertrouwen dat de veelheid aan stemmen onze collectieve verbeeldingskracht kan voeden en zelfs verrijken. Het vertrouwen dat geldende waarden en normen voortdurend ter discussie gesteld kunnen worden en het zogeheten debat over culturele diversiteit daarop geen uitzondering is. Het vertrouwen dat we elkaar misschien niet altijd kunnen vinden maar elkaar wel blijven tegenkomen. 

Echte diversiteit overstijgt platte keuzes tussen lage of hoge cultuur, autochtoon of allochtoon, westers of niet westers. 

Laten we VERBINDEN.


Mediabestanden


1 reacties


  1. Riemer Knoop
    22 juli 2016 13:54:33
    He, wat is de context van dit stuk?

Plaats een reactie