Een categoriaal instituut dat (heel) even zijn categorie kwijt was. Minor Archivistiek 2016

Het IISG. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Een categoriale instelling, een mooie instelling. Maar wat is nou hun verzamelbeleid en wat moeten wij verstaan onder sociale geschiedenis?

De werkende mens centraal

Dat is wat ik mij afvroeg toen ik voor het eerst naar het IISG in Amsterdam ging. Het is een intituut voor sociale geschiedenis, dat is duidelijk. Maar wat is sociale geschiedenis nu eigenlijk? Het IISG onderzoekt de verhouding tussen werk en arbeid wereldwijd en op lange termijn, daarom verzamelen zij archieven en data dat te maken hebben met deze verhoudingen. Maar dit concept is breed, erg breed. Hoe weet het instituut wat ze wel kunnen verzamelen en accepteren van aanbieders en wat ze niet kunnen verzamelen? Want strikt gezien heeft elk archief wel wat te maken met werk en arbeid, ieder mens werkt immers en dat is wat de IISG wilt belichten, de werkende mens.

Door de jaren heen

Het IISG was oorspronkelijk een soort reddingsactie voor archieven die in gevaar kwamen tijdens de tweede wereldoorlog. Als echte geheime agenten heeft men verschillende collecties gered uit de klauwen van de nazi’s. Met als mooie voorbeelden de archieven van Karl Marx en Friedrich Engels. Echter na de tweede wereldoorlog was het nog de vraag wat het instituut nu moest. Vanaf de jaren negentig richt het instituut zich eigenlijk op bewegingen en heeft het archieven van Amnesty International en Greenpeace. Maar het IISG heeft ook archieven van individuen zoals W.F. Wertheim en Joop den Uyl. Kortom IISG heeft een mix van alles en wekt bij mij ook de indruk op dat ze zelf niet zo goed weten waar ze de grens moeten trekken.

Demonstratie tegen de vlootwet

Demonstratie tegen de vlootwet - afkomstig van Flickr

Pracht instituut

Ondanks de kleine verwarring over de definitie van sociale geschiedenis en waar de lijn van verzamelen ligt, is het IISG wel een mooie categoriale instelling waar je voor specifiek onderzoek goed terecht kan. De studiezaal zit dan ook altijd vol en er is altijd wel een medewerker te vinden die je iets kan vertellen of je ergens mee kan helpen. Het instituut verzamelt archieven die belangrijk zijn voor onze samenleving maar die andere archiefinstellingen niet altijd zouden kunnen passen in hun beleid.

Het doel van de excursies die wij als Archief studenten ondernamen was: er achter komen hoe het er in het werkveld er aan toe gaat. Dit keer specifiek over een categoriaal archief. De medewerkers zijn hier stuk voor stuk toegewijd aan hun werk en het instituut en samen werken ze ook aan verschillende projecten en onderzoeken. Deze projecten en onderzoeken worden steeds meer weer teruggekoppeld naar de verhoudingen tussen werk en arbeid dat waar het IISG zich op focust.

Het IISG was misschien even zijn categorie kwijt maar langzaam en zeker vindt ze die weer terug.

 


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie