Het Duurzame Museum

Informatie- en discussiemiddag over duurzame bedrijfsvoering en collectiebeheer door Nederlandse musea. Op dinsdag 27 september 2016 bij het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

Duurzaamheid is een trend. Of is het een maatschappelijke plicht? Is het ingewikkeld? Of juist leuk? Duurzaamheid is vooral een kans en een uitdaging om de bedrijfsvoering en het collectiebeheer van het museum te verbeteren. Bovendien levert het grote besparingen op.

Op deze middag wordt u geïnformeerd over de pilot die twaalf musea dit jaar uitvoeren om hun museum te verduurzamen volgens de Breeam in use museumnorm. Wat houdt die norm in? Welke ervaringen hebben de deelnemende musea? Hoe pakken ze het aan? En wat levert het op?

Sprekers uit het museale veld en deskundigen uit de duurzaamheidsbranche vertellen over hun ervaringen en inzichten. Zij leggen u uit hoe een duurzamer bedrijfsvoering en collectiebeheer voor musea mogelijk is. En dat het voor ieder museum haalbaar én aantrekkelijk is.

  Deelname is kosteloos, aanmelden is verplicht: a.kok@cultureelerfgoed.nl

 De middag maakt deel uit van de Dutch Green Building Week 26 – 30 september 2016.

 

Programma

 

13.30

Welkom

Saskia de Geus (RCE, programmaleider Duurzaam Erfgoed)

 

13.40

Statement

Waarom moeten musea verduurzamen?

Omdat de burger en de maatschappij er (terecht) om vragen. (En omdat het leuk is.)

Frits de Vogel (Museumvereniging, sectie Facilitymanagement en opdrachtgever van het project Het Duurzame Museum)

 

13.50

Eerste reacties uit de zaal

Hoe denken de deelnemers daar over?

Arjen Kok (RCE, programmamedewerker Duurzaam Erfgoed)

 

14.00

Breeam en de Dutch Green Building Council

Wat zijn op de grote ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in Nederland en internationaal? En waarom is het DGBweek thema ‘Impact’?

 

Thomas Metz (DGBC, )

14.30

Breeam in use museum project

Royal Haskoning ontwierp een slimme carrousel aanpak voor het project. Hoe werkt dat en waarom is het slim?

 

Ragna Clocquet (Royal Haskoning DHV, projectleider)

15.00

Pauze

 

 

15.15

Een duurzame bedrijfsvoering voor middelgrote musea

Het Van Gogh Museum is wereldwijd koploper onder de musea wat betreft duurzame bedrijfsvoering. Welke tips heeft pionier Ben van der Stoop voor de iets kleinere collega’s?

Ben van de Stoop (Van Gogh Museum, hoofd bedrijfsvoering)

 

15.45

Goed collectiebeheer tegen (veel) lagere energiekosten.

TU Eindhoven doet wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden om een museale collectie goed te beheren met veel minder energie en dus veel lagere kosten. Hoe hoopvol zijn de voorlopige uitkomsten?

 

Bart Ankersmit (RCE, onderzoeker binnenklimaat musea)

 

16.15

Wat gaan we doen in 2017?

Vervolg op de pilot.

 

Frits de Vogel, Arjen Kok

16.30

Netwerkborrel

 


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie