Collecties in barre tijden

Collecties worden tegenwoordig vaak als een last ervaren. De zorg is moeilijker te financieren dan andere museale activiteiten en hoe betaal je dat beheer als de overheid zich terugtrekt? Musea worden gedwongen keuzes te maken. Door die druk worden de collecties vaker dan voorheen ervaren als een ‘blok aan het been’.
Download

21sept2011EA_Verslagcollectiesinbarretijden

Hoe handelen collectiebeheerders in extreme gevallen? Instellingen kunnen fuseren of collecties samenvoegen, afstoten of zelfs op de markt brengen. Fundamentele vragen over verwerving en de-accessie zijn bij musea en ook bij bedrijfscollecties actueel. Ook in de laatste decennia van de vorige eeuw speelden deze kwesties en kreeg het afstotingsbeleid in het Haags Gemeentemuseum onder leiding van Rudi Fuchs en de verkoop van een schilderij van Mark Rothko tijdens de verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen veel media-aandacht.

Wanneer worden kritische grenzen bereikt? Gaat het depot in de uitverkoop in tijden van krapte? Wat betekent dat voor de Collectie Nederland?
Tijdens de Erfgoed Arena op 21 september zijn deze onderwerpen besproken met columnist Max Meijer (TiMe Amsterdam), de sprekers: Chris Ronteltap (directeur legermuseum Delft in fusie met Militaire Luchtvaart Museum, Gerard de Kleijn (directeur museumgoudA) en uiteraard het publiek. Het debat stond onder leiding van Riemer Knoop, lector Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie en zelfstandig adviseur, en Sjoukje Kerman, die haar studie aan de Academie onlangs succesvol afsloot.

Lees de hele column van Connie Fransen in onderstaand PDF-document


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie