Ateliers

Het project Straatwaarden onderzoekt crossovers tussen erfgoedpraktijken en de vormgeving van onze stedelijke leefomgeving in een nieuwe maatschappelijke dynamiek. Tussen buurinitiatieven, zelfbouwgroepen en herbestemde monumenten. Dit multidisciplinaire project verkent nieuwe issues en het veranderde speelveld voor erfgoed en ruimtelijk ontwerp, onder andere in een serie Ateliers, workshops rond de casus Weesperstraat-­‐ Wibautstraat (waaronder de zogeheten Knowledge Mile).