#1 Atelier: Placemaking

Het eerste atelier van het Straatwaarden Lab onderzoekt het thema placemaking. Hoe kunnen we waarden en relaties die de sociale, duurzame kwaliteiten van een plek bepalen zichtbaar maken in ‘kaarten'?