#2 Atelier: Commons

Deze tijd van culturele en maatschappelijke transities stelt eigen uitdagingen aan ontwerpers en erfgoedprofessionals.  Er ontstaan nieuwe praktijken, waarbij het erfgoeddomein steeds meer verbindingen vormt met maatschappelijke ontwerpprocessen in de stad. Zo’n veranderende context roept nieuwe vragen op over de relatie tussen ‘erfgoed’ en ‘ruimte’, met implicaties voor beide domeinen. Hoe krijgen onze leefomgevingen hun betekenissen? Wat voor nieuwe collectieve plekken en ervaringen ontstaan er? Welke rol spelen erfgoed en ontwerp daarin en hoe vormt erfgoed zich in deze nieuwe maatschappelijke context? En hoe werkt het als je niet uitgaat van reeds gedefinieerde, beschermde monumenten, maar van sociale processen van betekenisgeving in de ruimte die waarden genereren deels op gebied van design, deels erfgoed?