Dossier Erfgoed & Ruimte

In het dossier Erfgoed en ruimte leest u over onderwijs- en onderzoeksprojecten op het terrein van erfgoed en ruimte. Dat kunnen afstudeeronderzoeken en -stages van studenten zijn, minorprojecten of onderzoek vanuit het Lectoraat.