Heritage Lab

De relatie tussen erfgoed en de veranderende samenleving staat in het Heritage Lab centraal.
acice_logo_liggend_rood_zwart.png

Veranderingen in de samenleving - denk aan globalisering en verstedelijking, aandacht voor sustainability en cocreatie - monden uit in bewegingen als new urbanism en new museology. Focus van het Heritage Lab is de rol van erfgoed en ontwerp in de transitie naar een meer duurzame en inclusieve samenleving en de implicaties voor onderwijs, onderzoek en werkveld.

In de huidige Nederlandse conditie is tegenwoordig veel van het land bebouwd, bestemd of in gebruik. Inmiddels werken we op een ‘tabula scripta’, een beschreven lei. De focus verschuift hiermee naar een herwaardering van en het werken met het ‘bestaande’. Naast fysieke transformaties is er een groeiende aandacht voor sociale en ecologische duurzaamheid, bottom-up initiatieven krijgen meer kans. In deze veranderende maatschappelijke context verandert ook de betekenis van erfgoed. Erfgoed kan vice versa een rol van betekenis vervullen in deze transitie. De relatie tussen erfgoed en de veranderende samenleving staat in het Heritage Lab centraal. Dit leidt tot de volgende twee hoofdvragen:

1. Verandert onze kijk op erfgoed als gevolg van de veranderingen in de samenleving?
2. Welke rol kan erfgoed spelen in de transitie naar een meer duurzame en inclusieve samenleving?

Zowel ontwerper als erfgoedprofessional zal zich tot het verleden en het heden moeten verhouden om een nieuwe en gedurfde stap in de toekomst te kunnen zetten. Het Heritage Lab buigt zich over de rolveranderingen in de ontwerp- en erfgoedwereld die leiden tot andere manieren van waarnemen en waarderen, ontwikkelen en creëren. Het lab is een experimenteerruimte. Opgaven kunnen door het lab geïnitieerd worden (aanbod gestuurd) of uit het werkveld komen (vraag gestuurd). Het lab vormt een netwerk, van waaruit onderzoeks- en onderwijsprojecten gerealiseerd worden.

lees meer: http://www.amsterdamcreativeindustries.com/lab/heritage-lab

 


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie