Expertmeeting NWA-route Levend Verleden

Expertmeeting NWA-route Levend Verleden

Levend Verleden

De betekenis van het verleden in en voor een innovatieve samenleving

Op 14 juni 2017 zal de feestelijke aftrap van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) route Levend Verleden plaatsvinden. De expertmeeting richt zich op het bouwen van de community rond de drie thema’s van de route: Temporaliteit en duurzaamheid, De burger als expert en Betwist erfgoed. Belangrijk zijn ook de mogelijke cross-overs met andere routes.

Levend Verleden is een van de 25 routes binnen de Nationale Wetenschapsagenda.

De route ontving € 10.000 euro zaaigeld om in 2017 route workshops te houden en de community rond de drie thema’s op te bouwen. In 2017 willen we de route zo uitwerken dat onderdelen in een volgende fase vanaf 2018 gerealiseerd kunnen worden (mede met financiële steun van m.n. NWO). In de verwachting dat er in 2018 inderdaad geld beschikbaar komt voor de routes willen we daar nu al op voorsorteren.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt vervolgens in het najaar een volgende expertmeeting georganiseerd rond bepaalde thema’s met voorbeeldprojecten. Meer nieuws hierover verschijnt voor de zomer.

Het programma bestaat uit een korte inleiding over de aanleiding, de achtergrond en het doel van de route Levend Verleden en de verschillende thema’s. Tevens wordt een update gegeven over subsidie-calls en de mogelijkheden op termijn financiering voor deelprojecten aan te vragen.

Tijdens de expert tafelsessies staat uitwisseling van kennis over vragen, personen en voorbeeldprojecten rond elk van de thema’s centraal. Deze bijeenkomst is bedoeld voor onderzoekers, beleidsmakers, erfgoedinstellingen, creatieve bedrijven.

Tafelsessies

Voorafgaand aan de expertsessie vragen wij u ca. drie (voorbeeld)projecten, initiatieven of consortia (personen), die volgens u relevant zijn voor het thema waarvoor u zich hebt ingeschreven of een van de andere thema’s uiterlijk 7 juni a.s. te mailen naar: patricia.alkhoven@meertens.knaw.nl. Wij zullen alle bijdragen (namen van projecten en personen) verzamelen en ordenen en in lijsten beschikbaar maken voor de expertmeeting. Een samenvatting van de route is bijgesloten, hier is een complete beschrijving van de route Levend Verleden te vinden. Wij nodigen u van harte uit bij de bijeenkomst aanwezig te zijn en uw expertise te delen!

Concept Programma

14.30 Inloop

15.00 Inleiding door Hester Dibbits (Boegbeeld LV) en Patricia Alkhoven (Routetrekker LV)

15.15 Expert tafelsessies rond de thema’s Temporaliteit en duurzaamheid, De burger als expert en Betwist erfgoed.

16.15 Casus presentatie: “Oxen along the digital highway through Europe” Wilma Gijsbers

16.40 Afsluiting, vervolgstappen en vragen

16.50 Borrel

Inschrijven

De bijeenkomst is gratis maar ivm de catering vragen wij u zich in te schrijven. Bij de inschrijving vragen wij u ook om aan te geven aan welke thematafel u wilt deelnemen (Temporaliteit en duurzaamheid; De burger als expert; of Betwist erfgoed.). Klik hier om u in te schrijven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Patricia Alkhoven.

Wij hopen u op 14 juni te ontmoeten,

Prof dr Hester Dibbits, Reinwardt Academie (AHK)/ ESHCC (EUR) (Boegbeeld)

Dr Patricia Alkhoven, Meertens Instituut (KNAW) (Route trekker)


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie