Info

Making Heritage Count is een onderzoeksproject van de Reinwardt Academie.

De wereld van het onroerende erfgoed is lange tijd een wereld van verregaande specialisering geweest. De zorg voor erfgoed richtte zich op het waarderen en beschermen van monumenten en sites. Sinds de jaren tachtig is er meer aandacht voor een integrale aanpak, waarbij erfgoed één van de factoren is in gebiedsontwikkeling en daarmee van economische waarde. Maar kan erfgoed ook bijdragen aan een duurzame leefomgeving? We zien een toenemende belangstelling voor het narratief, het verhaal van een plek. Wat is de immateriële – of emotionele – waarde van erfgoed in de ruimtelijke ontwikkeling? Tegelijkertijd stuur de overheid meer op burgerparticipatie en zien we een groei in bottom-up initiatieven als DIY en co-creatie. Hoe zorgen we er voor dat erfgoed onderdeel uitmaakt van deze maatschappelijke ontwikkeling? En welke (nieuw)e werkwijzen, tools en rollen zijn hier voor nodig?

In het eerste semester van studiejaar 2017-2018 gaat de afstudeergroep Making Heritage Count aan de slag met bovenstaande vragen. Docent-begeleiders zijn Fieke Tissink en Nancy van Asseldonk. Gedurende de looptijd van het onderzoek is Menje Almekinders als onderzoekster verbonden aan de Reinwardt Academie.

Projectpartner vanuit de overheid is Monumenten en archeologie van de gemeente Amsterdam. Onder druk van een groeiende stad en grote bouwopgave staan zij voor de opgave erfgoed optimaal in te zetten bij de transformaties van de stad. Projectpartners uit het mkb zijn DSP-groep, The Beach, Stipo en Urhahn. De DSP-groep, onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies en management, doet onder-zoek naar de mate waarin gemeenten rekening houden met cultuurhistorie in het opstellen van  bestemmings-plannen. The Beach, bureau voor social design, richt zich op sociale en duurzame innovatie. Stipo houdt zich als multidisciplinair bureau op het gebied van stedelijke ontwikkeling bezig met o.a. placemaking. En tot slot stedenbouwkundig bureau Urhahn richt zich op de transformatie van stad en land en heeft een aantal jaar geleden een pleidooi gehouden voor ‘de spontane stad’. Een klankbordgroep wordt gevormd door het onderzoeksteam – lector Riemer Knoop en onderzoekers Martijn de Waal en Michiel Schwarz - van het Straatwaardenproject.

Looptijd van het onderzoek is juni 2017 tot en met april 2018. Het onderzoek heeft een subsidie ontvangen via NWO (KIEM Creatieve Industrie voor HBO). De projectaanvraag kunt u hier downloaden.

Via de Reinwardt Community houden wij het veld op de hoogte van de voortgang en presenteren wij de (tussen)resultaten van het onderzoek.

 


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie