4e jaarsstagesplaatsen -Publieksbereik projecten Erfgoedlijnen Zuid-Holland bij Erfgoedhuis Zuid Holland

Download

Erfgoedlijnen

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft een gecombineerde plek voor twee stagiair(e)s!

Publieksbereik projecten Erfgoedlijnen Zuid-Holland

Gecombineerde stageplaats, voor de periode vanaf 4 september 2017 – 31 januari 2018, voor twee personen, elk 32 uur per week 

Functiesamenvatting Sinds 2013 kent de provincie Zuid-Holland een z.g. erfgoedlijnenbeleid (voor uitleg zie hier). Er zijn sindsdien tientallen projecten gerealiseerd die allemaal tot doel hadden om erfgoed te bewaren en te benutten en er bovendien ook veel publiek mee te bereiken Maar is dat gelukt en hoe kun je het effect van publicaties, apps, restauraties, films en andere producten meten of onderzoeken? Spreekt erfgoed je aan, heb je een onderzoekende geest en ben je ook geïnteresseerd in beleid? Meld je dan aan voor deze gecombineerde stageplaats (2 studenten).

De functie

Tijdens je stage zullen jij/jullie eerst een inventarisatie maken van alle plm. 150 erfgoedprojecten die er tussen 2013 en 2017 binnen Zuid-Holland zijn gestart en/of gerealiseerd in het kader van de erfgoedlijnen. Dan gaan jullie een selectie maken en de output van een aantal van deze projecten onderzoeken. Daarna gaan jullie ook onderzoek doen naar de outcome: zijn de doelstellingen bereikt, is de informatie aangekomen bij voor wie deze bedoeld was en hoe is dit door de doelgroepen gewaardeerd? Er zijn ook vele producten (folders, apps, websites) gemaakt, hoe zijn die tot stand gekomen en welke plek nemen die nu in? Worden ze ook echt gebruikt? Is er behoefte aan herdruk, of aan nieuwe producten?

Bij dit omvangrijke project gaat het om analyse en heldere verwoording. Ook afstemming met andere belanghebbenden (stakeholders) speelt een belangrijke rol omdat dit onderzoek nauw verbonden is met tientallen erfgoedinstellingen binnen de provincie en ook met het provinciebestuur zelf.

N.a.v. dit onderzoek willen we de volgende vragen kunnen beantwoorden:

- zijn de geleverde producten effectief geweest voor het totale bereik?

- is het totstandkomingsproces effectief geweest voor de realisering van het product?

- wat is de toegevoegde waarde geweest?

 

Het einddoel van de stage is een rapport waarin verslag wordt gedaan van het onderzoek en aanbevelingen worden gegeven. De stagiairs verdelen onderling de taken en werken nauw samen zodat er een gezamenlijke eindrapportage ontstaat.

Wij vragen

Twee personen die analytisch zijn ingesteld en op heldere wijze hun bevindingen kunnen verwoorden. Goede taalbeheersing is een vereiste. Omdat je veel externe contacten zult aangaan namens het Erfgoedhuis worden ook professionaliteit, tact en een zeker empathisch vermogen op hoge prijs gesteld. Beiden kunnen zelfstandig als team functioneren en onder leiding van een begeleider vanuit het Erfgoedhuis handelen en beiden beschikken over relevante kennis van de inhoudelijke ontwikkelingen binnen de erfgoedwereld en zijn liefst ook enigszins op de hoogte van de Zuid-Hollandse situatie. 

Wat levert deze stage jou op?:

Je maakt kennis met een koepelorganisatie voor de erfgoedsector en krijgt hierdoor een brede kijk op het werkveld. Het onderzoeksterrein zorgt er voor dat je ook kennismaakt met veel erfgoedinstellingen en dat is natuurlijk geweldig om een eigen netwerk op te bouwen. Daarbij is de kritische analyse van hun producten een gouden kans om te onderzoeken wat gedaan is ( en wat nog niet) en wat goed heeft gewerkt. Dat is voor iedere startende professional ideaal omdat je zo een meetlat krijgt waarlangs je je eigen toekomstige producten en activiteiten kunt gaan leggen.

Kortom, wil je weten op welke schouders je kunt staan en wil je argumenten en bewijzen verzamelen over wat werkt en wat niet, dan is dit een ideale stage.

Wij bieden

Wij bieden een stage/werkplek in een monumentaal pand in het centrum van Delft, maar je zult regelmatig op pad moeten om ter plaatse veldonderzoek te doen. Er is binnen het Erfgoedhuis een open en prettige werksfeer, collegialiteit en veel ruimte voor eigen inbreng. Er is geen vaste werkplek/bureau, dus met je eigen laptop en een inlog van ons stel je je flexibel op. De stagevergoeding is conform de regelgeving.

Erfgoedhuis Zuid-Holland

Het Erfgoedhuis is een ondersteunende organisatie voor alle instellingen die zich binnen de provincie Zuid-Holland met erfgoed bezighouden, zoals musea en museale organisaties in ruime zin, archieven, historische verenigingen en stichtingen, maar ook gemeenten en educatieve instellingen. Wij zijn gevestigd in het Meisjeshuis in Delft, een monumentaal 18de-eeuws voormalig weeshuis. Wij werken grotendeels in opdracht van het bestuur van de provincie Zuid-Holland.

De afdeling

Binnen het Erfgoedhuis val je onder de afdeling Erfgoed & Beleving, waar zes personen werkzaam zijn op de terreinen educatie, archieven, musea, geschiedenis en publieksbereik. Voor meer informatie zie: www.geschiedenisvanzuidholland.nl Je komt dan automatisch in het menu voor de afzonderlijke erfgoedlijnen. Voor meer informatie over het Erfgoedhuis als organisatie, kijk op: www.erfgoedhuis-zh.nl

 Informatie

Voor inhoudelijke vragen over deze stageplek kun je (tot 17 augustus) contact opnemen met Evelien Masselink (afdelingshoofd) masselink@erfgoedhuis-zh.nl (015-2154387), of met je contact binnen de Reinwardt Academie, Marjan Otter, marjan.otter@ahk.nl

 Sollicitatie

Heb je belangstelling voor deze stage? Stuur dan z.s.m., maar uiterlijk 27 augustus je brief en cv naar Ad van der Zee vanderzee@erfgoedhuis-zh.nl o.v.v. Stage Erfgoedlijnen. In de week van 28 augustus maken we dan nadere afspraken en kun je beginnen op maandag 4 september.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie