Pakhuis de Zwijger: Straatwaarden Op zoek naar meer maatschappelijke dynamiek in erfgoed en ruimte.

Locatie


De publicatie 'Straatwaarden: In het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken' onderzoekt de veranderende praktijken van erfgoedvorming in de publieke ruimte. In een tijd van bottom-up, participatie, diversiteit en meer sociaal-duurzame kwaliteiten in onze leefomgeving constateren de onderzoekers een groeiende rol van nieuwe, meer participatieve en duurzame praktijken in onze omgang met erfgoed en de publieke ruimte. Hoe komen we tot nieuwe platforms en ‘dramaturgieën’ om samen een leefbare en duurzame stad vorm te geven?

Een nieuw speelveld

‘Straatwaarden: in het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken’ presenteert erfgoedvorming en de vormgeving van de leefomgeving als een continu, maatschappelijk ontwerpproces. Waar in het lopende debat over stedelijke ruimtes steeds meer gesproken wordt over ‘stadmaken’, zo verschuift hier het blikveld van ‘erfgoed’ naar ‘erfgoed-maken’. In deze dynamische context ontvouwt zich een nieuw speelveld, waar ‘heritage-making’ en ‘placemaking’ zich met elkaar verweven. Straatwaarden opent daarmee de discussie voor een toekomstige erfoedagenda.

We leven in een tijd van stadmaken, bottom-up en een sociaal-duurzamere inrichting van de leefomgeving. Dit verandert onze omgang met cultureel erfgoed, vooral in de publieke ruimte. We zien nieuwe maatschappelijke praktijken ontstaan waarbij ook erfgoedwaarden een rol spelen in het debat over de toekomst van een duurzame, participatieve stad. De Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) publiceerde hierover het boek Straatwaarden: In het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken.

 

 

Kijk voor het hele programma: https://dezwijger.nl/programma/straatwaarden

 

 


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie