MAS stage - collectie verzameld door filosoof Jaap Kruithof (1929-2009)

Het MAS wil een internationaal en grensverleggend museum zijn over wereldwijde verbondenheid tussen mensen en collecties vanuit uiteenlopende denk- en leefwerelden. Met een stroom aan verhalen, bezien vanuit meerdere perspectieven, betrekken wij een ieder die nieuwsgierig is naar heden, verleden en toekomst van Antwerpen en de wereld.

Vacature: projectmedewerker traject collectie Kruithof

In het MAS, www.mas.be

Het MAS wil een internationaal en grensverleggend museum zijn over wereldwijde verbondenheid tussen mensen en collecties vanuit uiteenlopende denk- en leefwerelden. Met een stroom aan verhalen, bezien vanuit meerdere perspectieven, betrekken wij een ieder die nieuwsgierig is naar heden, verleden en toekomst van Antwerpen en de wereld. 

Omschrijving van het project

De stage-opdracht betreft de collectie verzameld door filosoof Jaap Kruithof (1929-2009). Deze collectie werd na een eerste presentatie in het Huis van Alijn in 2010 ondergebracht in  het MAS. De collectie werd verzameld in twee fasen, tussen 1973-1985 en 2001-2009. Een eerste deel van de collectie betreft bijzondere, dagelijkse voorwerpen van de 18de eeuw (vooral vanaf 1850) tot en met de jaren 1930, en vooral ‘West-Europese’ voorwerpen, in termen van de verzamelaar. In een tweede fase werden actuele dagelijkse voorwerpen verzameld, die in gebruik kwamen vanaf de jaren 1960 en afkomstig zijn, in termen van de verzamelaar, ‘uit zeer diverse landen en culturen’.

In 2018-2019 ontwikkelt het MAS een filosofisch traject en een tentoonstelling in samenwerking met een aantal partners uit het erfgoedveld, het artistieke veld en het filosofische veld, rond de vraag welke waarden deze collectie kan hebben voor toekomstige generaties. De collectie roept vragen op omdat zij enerzijds niet werd verzameld met herkomstgegevens, maar anderzijds de materiële uitdrukking lijkt van de filosofische beschouwingen van Jaap Kruithof over de wegwerpmaatschappij en van zijn sterke pleidooi voor respect van de dingen. Het traject en de tentoonstelling dienen uit te monden in één of meerdere lange termijn strategieën voor de collectie Kruithof.

Takenpakket

- Ontwikkeling van het netwerk en filosofische traject rond de collectie Kruithof door de organisatie van verkennende gesprekken en meetings.

- Ontwikkeling van een basis-inventarisatie van de collectie

- Literatuuronderzoek rond de filosofie van Kruithof en aanverwante thema's, ten behoeve van de ontwikkeling van een strategie voor de collectie Kruithof.

- De stage maakt deel uit van de werking van het curatorenteam van het MAS.

- De stage heeft bij voorkeur plaats tussen 1 december 2017 en 31 mei 2018.

Verwachtingen

- Zelfstandig aan de slag kunnen gaan

- Ervaring hebben met filosofische teksten en interesse om zich te verdiepen

- Gericht zijn op samenwerking in een team en met een netwerk

- Voeling hebben met databases en digitale media

Wat je erbij wint

- Kennismaking met een grensverleggend museum

- Ervaring met en inzicht in projectwerking

- Ontwikkeling van expertise in de verwerking van gegevens

- Ervaring met netwerking

Contact:

Leen Beyers

Curator en coördinator Onderzoek MAS

Hanzestedenplein 1, 2000 Antwerpen

leen.beyers@stad.antwerpen.be

03/338 44 40


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie