Dossier Route "levend verleden"

Het verleden is een bron van inspiratie en conflict. Het dient als anker voor persoonlijke en collectieve identiteit en zorgt voor gevoelens van nostalgie. Daarnaast daagt het uit tot innovatie. We staan in Europa voor grote maatschappelijke uitdagingen. Studie van het verleden kan op drie manieren bijdragen aan een meer duurzame, inclusieve en economisch gezonde wereld: dit type onderzoek kan inzicht bieden in ons handelen, het kan inspiratie bieden bij het zoeken naar creatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven en het kan zorgen voor verbinding.

Lees hieronder over het onderzoek, de bijeenkomsten en de verslagen daarvan.

Alle Routes

Dè Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is de inspiratiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in de wetenschap! Bijna 12.000 vragen die de Nederlandse bevolking heeft gesteld aan de wetenschap zijn samengevat in 140 clustervragen. Met hulp van experts uit kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zijn deze vragen vervolgens uitgewerkt in 25 onderzoekbare thema’s, zogeheten routes.

De 25 routes staan beschreven in het Portfolio voor onderzoek en innovatie. Dit portfolio identificeert terreinen waarop Nederland bij uitstek verschil kan maken en comparatieve voordelen heeft ten opzichte van het buitenland. Het geeft een overzicht van kansen op wetenschappelijke doorbraken en op het vinden van antwoorden op maatschappelijke uitdagingen en economische kansen. Het presenteert dan ook een ambitieuze en grondig onderbouwde agenda voor investeringen in onderzoek en innovatie.

Samen met haar partners uit de Kenniscoalitie is de Nationale Wetenschapsagenda vertaald naar een Investeringsagenda. Deze heeft twee componenten:

  • ‘Spankracht’ geeft de thematische prioriteiten aan;
  • ‘Draagkracht’ adresseert het belang om in de volle breedte van het wetenschappelijk onderzoek een solide kennisbasis te onderhouden en uit te bouwen.

Meer info over alle routes: https://wetenschapsagenda.nl/routes/

Meer info over Route levend verleden: https://wetenschapsagenda.nl/route/levend-verleden/