Project registratie glasnegatieven

Project registratie glasnegatieven

Het Cuypershuis in Roermond beheert een collectie van ca. 860 glasnegatieven, afkomstig uit de ateliers van architect Pierre Cuypers. Deze glasnegatieven laten afbeeldingen zien van kunstvoorwerpen afkomstig uit de ateliers zoals beelden, meubels en kruiswegstaties. Maar er zijn ook afbeeldingen die wellicht als inspiratie hebben gediend. Op een klein aantal glasnegatieven zijn personen c.q. medewerkers van de ateliers te zien. Ook 36 familie-opnamen op glasnegatief, recent aan het Cuypershuis geschonken door de familie Cuypers, behoren tot de collectie.

glasnegatieven.jpg

Dankzij een succesvolle crowdfundingactie zijn we half oktober 2017 gestart met het conserveren en digitaliseren van deze collectie, uitgevoerd door het restauratieatelier van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Begin 2018 zullen de werkzaamheden gereed zijn.

Bij de digitalisering worden hoge resolutie opnamen in doorzicht van elk negatief gemaakt. Door omzetting in positief komt het gedigitaliseerde beeld straks beschikbaar voor onderzoek en het publiek. We verwachten een schat aan informatie over het functioneren van de ateliers. Het Cuypershuis zoekt een student / stagiair voor de beschrijving van de glasnegatieven (per negatief) in de collectieregistratie. 

glasnegatieven3.jpg

Taken:

- registratie glasnegatieven in Adlib Museum Basis

- voorstel doen voor indeling in thema's / onderwerpsoorten

(terminologie)

- koppelen van digitale opnamen in negatief en positief aan de

collectieregistratie

- archiefonderzoek (in Cuypershuis en Gemeentearchief

Roermond) naar het voorkomen van mogelijke originele

afdrukken van de glasnegatieven

- voorstel doen over presentatie van de registratiegegevens

en afbeeldingen (bijv. website / app / social media o.i.d.)

 

Profiel:

- goede en foutloze beheersing van het Nederlands

- goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

- accuraat en praktisch ingesteld

- nauwkeurig en netjes werkend, in staat zijn om overzicht te

houden

- actieve meedenkende houding

- zelfredzaam

 

glasnegatieven2.png

Periode: vanaf half januari 2018, ca. 4-5 maanden

 

Informatie is in te winnen bij:

Cuypershuis Roermond

Annemieke Broeke, medewerker collectie annemiekebroeke@roermond.nl zie ook de website: www.cuypershuisroermond.nl


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie