Hanan de Sain

In 2012 begon ik de Bachelor aan de Reinwardt Academie. Gedurende de Bachelor heb ik mij gespecialiseerd in Publiek & Nieuwe Media. Met mijn afstudeerstage in 2016, die ik liep in Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam te Suriname, heb ik mij verdiept in de discipline Tentoonstellen. Daarbij leerde ik meer over gedeeld koloniaal erfgoed. In maart 2018 studeer ik af op het onderwerp dekolonisatie in kleine musea.

Binnen het museale veld beweegt culturele diversiteit mij het meest. Hoe kunnen wij als erfgoed professionals meerstemmigheid organiseren binnen de betekenisgeving van erfgoed? Welke rol ken je toe aan gemeenschappen en het publiek en hoe kunnen wij onze eigen stem gaan zien als een van de meerdere visies op erfgoed in plaats van de enige betekenis?