Wat een pret; Waternet

BF47A5D7-0A06-402E-AF1E-AAEB57F70BA4.jpeg

Dinsdag 20 februari hebben wij, studenten van de minor Archieven, Waternet in Amsterdam bezocht en een kijkje genomen in het archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben hier een interessante rondleiding gekregen van Annemieke de Boer en voormalig Reinwardt student Dyonna Benett.

Waterschap AGV zorgt voor de “optimale bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van schoon water en efficiënte zuivering van afvalwater.”[1] Waternet bevindt zich in hetzelfde gebouw als Waterschap AGV en “neemt [in naam van AGV] het werk over als de eerste schop in de grond gaat.”[2]

De organisatie zoals die nu is kent een lange geschiedenis. Vroeger bestond de omgeving uit verschillende polders met ieder hun eigen bestuur. Deze verschillende werkgebieden zijn allemaal op zichzelf archiefvormers. Voor een deel hangen ze ook samen, omdat er samen werd gewerkt in de grenzende gebieden. Waarom deze archieven voor het grootste deel zijn opgeslagen in archief van Waterschap AGV, komt omdat al die kleine deelgebieden steeds vaker fuseerde tot nu, een groot geheel.

Het oudste archiefstuk dateert uit 1438 en betreft een perkamenten akte waarbij Philips van Bourgondië verklaart een som geld te hebben ontvangen voor het beheer van de dijk van Diemen. Het charter is een van de oudste geschreven teksten van het waterschap.[3] Het charter wordt vermeld op de website van Waterschap AGV, echter is het digitale bestand te bekijken op de website van archieven.nl, waar ook de rest van de gedigitaliseerde inventarissen van de archieven te vinden is. Het oudste stuk, maar ook overige archiefstukken zijn ook te bestuderen in het echt. Dit kan op afspraak in de knusse, intieme studiezaal van de organisatie.

Bij een bezoek kan je dan ook direct een van de pronkstukken bewonderen in de hal van het gebouw. Het gaat om de Hensbeker die in 2017 300 jaar oud is geworden. De beker is gemaakt door Jan Wandelaar in opdracht van Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk. Een leuk weetje: ‘de vitrine waar de beker instaat is recentelijk vernieuwd naar aanleiding van een tip van een medewerker van het Rijksmuseum. Ook staat er nu informatiebordje bij waar wij Reinwarders extra gelukkig van worden.’

 

 

[1] Waterschap AGV, Waterbeheerplan 2016-2021 (Amsterdam, 2016), 7. https://www.agv.nl/siteassets/onze-taken/waterbeheerplan/wat-waterbeheerplan-2016-2021-interactief.pdf, geraadpleegd 20 februari 2018.

[2] Waternet, “Wat doen wij voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht” (versie onbekend). https://www.waternet.nl/over-ons/wat-doen-wij-voor-waterschap-amstel-gooi-en-vecht-gemeente-amsterdam/, geraadpleegd 20 februari 2018.

[3] Archieven.nl, “Akte op perkament met een verklaring van Philips van Bourgondië, 1438” (versie onbekend), https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=99&miadt=142&milang=nl&mibj=1438&miej=1438&miview=gal1, geraadpleegd 20 februari 2018.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie