Musea en identiteitspolitiek tijdens Salon de Museologie

Uitnodiging Salon de Muséologie, 15 maart 2018

Musea en identiteitspolitiek

Wie zijn wij? Deze vraag duikt steeds weer op, van verkiezingsprogramma's tot praatprogramma’s en zelfs musea zijn bezig met onze nationale identiteit. In het Openluchtmuseum zijn sinds september 2017 de 50 vensters uit de Nederlandse canon te zien.

De samenleving polariseert langs identiteitslijnen en juist in een tijdperk van globalisering lijken mensen zich meer dan ooit te vereenzelvigen met een nationale- of groepsidentiteit. Zijn musea wel de meest aangewezen plekken die gaan over culturele dialoog en staan ze symbool voor nationale verbondenheid? En over welke dialoog en nationale verbondenheid hebben we het dan? Wat zijn de consequenties van deze populistische focus op nationale identiteit?

Als het over diversiteit gaat lijkt de culturele sector niet veel verder te komen dan goede intenties en eindeloze discussies. Musea e.a. culturele instellingen representeren een sterke, toekomstbestendige sector die aan verandering nodig is.

We praten over dit thema met:

- Marjolein Frijling (initiatiefnemer 180 Amsterdammers)

cq5dam.web.384.614.jpeg

- Ozkan Golpinar (Lid van de Raad voor Cultuur)

Ozkan-Golpinar.jpg

- Femke Rotteveel (directeur Fotodok)

Femke_Rotteveel_Photo.2e16d0ba.fill-930x700.jpg

De Salon van 15 maart 2018 biedt ruimte voor reflectie, is niet bevreesd voor diepe vragen en zoekt hoopvol naar tegenstrijdige antwoorden rondom het thema 'Musea en identiteitspolitiek’.

En natuurlijk discussieert het Salon-publiek mee. Daarom, van harte welkom!

 

Namens de Salon de Muséologie,

Amanda Vollenweider, Paul Ariese, Charlotte Labrie, Guus Sluiter, Anouk Mooijman, Eugeen van Wees, Ernst van Keulen, Mechteld Jungerius, Anne-Karlijn van Kesteren en Ilias Zian

Over de Salon

De Salon de Muséologie is een onafhankelijk initiatief en streeft naar kennisuitwisseling, debat en meningsvorming over kunst, cultuur en wetenschappen in het algemeen en musea in het bijzonder. Meer informatie over de salon: www.salondemuseologie.nl Volg ons ook op twitter @salonmuseologie en facebook: /www.facebook.com/salondemuseologie

De Salon-avonden beginnen altijd om 20.00 uur en worden afgesloten met een borrel. Aanmelden vooraf is niet nodig. Iedereen is welkom en de entree is gratis. De Salon vraagt een bescheiden vrijwillige bijdrage.


Mediabestanden


0 reacties

Plaats een reactie